Chợ Đồn triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số

Trước xu thế phát triển nhanh của công nghệ số, thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã nhanh chóng tiếp cận và triển khai đồng bộ chương trình Chuyển đổi số  tới các phòng, ban chuyên môn và xã, thị trấn.

 Huyện duy trì tổ chức các hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từ cấp huyện đến cấp xã.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Huyện Chợ Đồn đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn huyện. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan quản lý, điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước hình thành, phát triển môi trường số an toàn, tiện tích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, huyện ưu tiên đầu tư nguồn lực phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nhằm phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số như: Nâng cấp, duy trì và vận hành việc tổ chức các Hội nghị, giao ban trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từ cấp huyện đến cấp xã; nâng cấp, xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện và từ cấp huyện đến các xã, thị trấn.

Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành. Qua đó góp phần đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước. Đến nay, 100% văn bản đi, đến được chuyển trên môi trường mạng giữa các cơ quan, đơn vị trong huyện (trừ văn bản mật); 100% cơ quan, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ…

Tác giả: Nông Đuổng

 

 

 

Bài trướcHuyện Chợ Đồn công nhận 32 đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, xếp loại về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021
Bài tiếp theoChợ Đồn tích cực hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ Vắc xin phòng Covid -19