Chợ Đồn triển khai, quán triệt thực hiện các quy định của Ban chấp hành trung ương khóa 12

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí: Nguyễn Văn Côi -Phó Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí: Hã Sĩ Thắng – Phó Chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Kạn trực tiếp quán triệt quy định số 29 – QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016, của Ban chấp hành trung ương khóa 12 về thi hành điều lệ Đảng; quán triệt quy định số 30 – QĐ/TW ngày 26 tháng 7 năm 2016, của Ban chấp hành trung ương khóa 12, quy định thi hành chương 7 và chương 8 điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; quán triệt triển khai hướng dẫn số 01 – HD/TW ngày 30 tháng 9 năm 2016, về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng. Những vấn đề bổ sung, sửa đổi trong các quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Việc nghiên cứu nắm vững những nội dung mới trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng sẽ góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sau hội nghị này các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng của huyện sẽ tổ chức quán triệt, xong trước ngày 10/10/2016./. 

Bài trướcChợ Đồn tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016
Bài tiếp theokhai mạc Liên hoan Nghệ thuật dân ca, dân vũ – Hát then đàn tính – Trình diễn trang phục dân tộc năm 2016