Chợ Đồn triển khai phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Năm 2018, huyện Chợ Đồn bị thiệt hại do thiên tai ước tính gần 500 triệu đồng trong đó 48 nhà ở, 1 nhà lớp học tại xã Xuân Lạc bị tốc mái, hư hỏng; 40 m mương cung cấp nước sản xuất, 15m3 đường giao thông bị sạt lở; 27,5 ha lúa, 15,9 ha cây màu, 4,1 ha diện tích thủy sản và 2,79 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Cùng với sự huy động sức dân, nguồn dự phòng ngân sách của các địa phương trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, huyện Chợ Đồn đã hỗ trợ 175 triệu đồng cho 10 nhà ở bị ảnh hưởng tại các xã Bản Thi, Quảng Bạch, Đồng Lạc, Ngọc Phái, Đông Viên và Xuân Lạc. Hỗ trợ hơn 93 triệu đồng giúp các hộ dân khôi phục sản xuất. Ngoài ra huyện cũng đã sử dụng hơn 4 tỷ đồng để sửa chữa 5 công trình bị hư hỏng như kè chống xói lở, các điểm nguy cơ sạt lở cao, các tuyến giao thông tại các xã Ngọc Phái, Yên Thịnh, Yên Thượng, Bằng Lãng, thị trấn Bằng Lũng.

  Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 2019

Năm 2019, huyện Chợ Đồn đề ra các giải pháp ứng phó thiên tai trong đó trọng tâm là thực hiện tốt các phương án theo phương châm “ Bốn tại chỗ”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động ứng phó thiên tai đồng thời Ban chỉ huy cấp huyện và các xã, thị trấn cũng sẽ huy động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ nhằm giảm thiếu tới mức thấp nhất những thiệt hại trong mùa mưa bão năm 2019./.

Bài trướcTiến tới Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019 -2024
Bài tiếp theoChợ Đồn tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn lần thứ III năm 2019