Chợ Đồn triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

 Quang cảnh cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử huyện Chợ Đồn

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Chợ Đồn, đến nay công tác triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng tiến độ. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc thành lập Uỷ ban bầu cử huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021 – 2026, thành lập các tiểu ban giúp việc bầu cử,  Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn được thành lập đảm bảo thời gian theo quy định. Ủy ban bầu cử các cấp đã đi vào hoạt động hiệu quả, kịp thời triển khai văn bản về bầu cử tới các cơ quan,  đơn vị  và  địa phương . Theo đó, huyện Chợ Đồn thống nhất thành lập 7 ban bầu cử cấp huyện, 119 ban bầu cử cấp xã, 135 tổ bầu cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức đảm bảo thời gian quy định. Cơ bản các Hội nghị hiệp thương giữ nguyên dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng đại biểu HĐND như Thường trực HĐND các cấp đã dự kiến. Một số đơn vị có thay đổi về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng đã được Thường trực HĐND thực hiện điều chỉnh xong trước ngày 22/02/2021. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã họp và ban hành các thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND đến các khối theo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Các khối được phân bổ đã tiến hành xong hội nghị 3 bước để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và hướng dẫn người được giới thiệu viết hồ sơ theo quy định. Thực hiện hướng dẫn số 14/HD-UBBC của UBBC tỉnh Bắc Kạn, Phòng Nội vụ huyện đã tiến hành cung cấp mẫu hồ sơ ứng cử cho các đơn vị cấp huyện và cấp xã để hướng dẫn người được giới thiệu ứng cử cách viết hồ sơ theo quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử huyện cũng ban hành Hướng dẫn số 06/HD-UBBC ngày 01/3/2021 hướng dẫn thực hiện hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp, phân công lãnh đạo, công chức phòng Nội vụ trực nhận hồ sơ vào ngày cuối tuần theo quy định. Tính đến ngày 11/3/2021, Phòng Nội vụ – Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử huyện đã tiếp nhận 34 bộ hồ sơ của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã tiếp nhận 237 hồ sơ ứng cử viên đại biểu HĐND xã, thị trấn. Công tác thông tin tuyên truyền trong bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện như: Ban Tuyên giáo Huyện ủy  ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử; Thường trực Huyện ủy, UBMTTQVN, Phòng Văn hóa thông tin ban hành các kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử; Trung tâm Văn hóa – thể thao và truyền thông huyện tập trung tuyên truyền hệ thống các văn bản, xây dựng tin bài về công tác bầu cử trên Cổng thông tin điện tử huyện và trên sóng phát thanh, mở chuyên mục tuyên truyền công tác bầu cử.  Công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế, giải quyết đơn thư khiếu nại … được các tiểu ban giúp việc bầu cử triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai được dự kiến tổ chức từ ngày 15/3 đến ngày 19/3 trên cơ sở hồ sơ của người ứng  cử đại biểu HĐND. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang hoàn thiện danh sách người ứng cử đại biểu HĐND để đưa ra hiệp thương theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên –  Bí thư huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện Chợ Đồn nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đồng thời đề nghị các thành viên  Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện  cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử. Các tổ giúp việc Ủy ban bầu cử huyện cần tiếp tục  bám sát nhiệm vụ được giao để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện cuộc bầu cử. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa rộng khắp trong toàn huyện  trong suốt quá trình chuẩn bị bầu cử. Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, kinh phí, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử theo tiến độ thời gian quy định./.

Bài trướcTriển khai kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiêm kỳ 2021 -2026
Bài tiếp theoTăng cường chỉ đạo tổ chức sản xuất, nuôi thủy sản năm 2021