Chợ Đồn: Triển khai Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

 Đ/C Hà Sỹ Huân, Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Sỹ Huân, Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh về  ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua.  Đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, kết hợp nghiên cứu tài liệu, tiếp thu thông tin, kiến thức, trao đổi các tình huống cụ thể để nắm vững các quy định của luật, từ đó vận dụng giải quyết công việc tại địa phương được tốt hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật Tố cáo năm 2018 như: rút gọn trình tự, thời gian giải quyết tố cáo; bổ sung quy định về tố cáo nặc danh; cho phép rút tố cáo; quy định rõ về bảo vệ người tố cáo; tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo… Về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có những sửa đổi về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập. Đặc biệt, Luật cũng bổ sung quy định khuyến khích người không đủ năng lực, uy tín, trình độ từ chức…

Việc tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Bài trướcTuyên truyền nhân dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi
Bài tiếp theoHội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị