Chợ Đồn: triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

 Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên pháp luật của tỉnh truyền đạt nội dung của Luật tổ chức chính quyền địa phương, luật ban hành văn bản quy phạm và Luật trưng cầu ý dân năm 2015.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được xây dựng trên cơ sở hợp nhất 2 Luật hiện hành là Luật năm 2008 và Luật năm 2004 thành 1 luật để áp dụng thống nhất. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi cả nước có nhiều nội dung đổi mới, phù hợp với thực tiễn xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định rõ 6 nguyên tắc phân định thẩm quyền, các trường hợp phân quyền, phân cấp, ủy quyền phân cấp giữa Trung ương, địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến Luật trưng cầu ý dân. Thông qua hội nghị này, các đại biểu đã nắm được nội dung quan trọng của các văn bản luật, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới./.

Bài trướcTổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tổ chức học tập kiểm điểm chuyên đề năm 2016 tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh