Chợ Đồn triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 07/02/2023, UBND huyện Chợ Đồn đã ban hành kế hoạch số 24/KH-UBND tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày kế hoạch của UBND huyện được ban hành đến ngày 25/02/2023.

Ảnh minh họa
Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị – xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội; Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác trên địa bàn huyện; Các tầng lớp Nhân dân.
Nội dung lấy ý kiến: toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đăng tải toàn văn trên trang Thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến.
 Hình thức lấy ý kiến góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: luatdatdai@monre.gov.vn.
Thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác; các chuyên gia, nhà khoa học.  Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn. Thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trang Thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Sau khi kế hoạch ban hành, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các tổ chức kinh tế khác, các thôn, tổ, bản trên địa bàn huyện đã triển khai lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo theo trình tự, hướng dẫn.
Việc tổ chức lấy ý kiến về các quy định của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) nhằm mục đích huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Luật đất đai.
Tác giả: Nông Đuổng
 
 
 
Bài trướcChương trình phát thanh ngày 20 tháng 2 năm 2023
Bài tiếp theoHội nghị triển khai, phổ biến Thông tư số 25 và Thông tư số 26 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn