Chợ Đồn: triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

 Chợ Đồn: triển khai kế hoạch  rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Tại hội nghị, học viên được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; cách thu thập thông tin theo các biểu mẫu điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Với những kiến thức đã được tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện nắm rõ hơn về quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó áp dụng vào rà soát thực tế tại địa phương theo đúng quy định  đạt hiệu quả cao. Theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND huyện, sau khi tổ chức hội nghị tập huấn tại huyện, các xã, thị trấn sẽ triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 tại địa phương.  Tổ chức báo cáo kết quả sơ bộ về cấp huyện trước ngày 05/11/2018, cấp huyện tổng hợp báo cáo cấp tỉnh trước ngày 10/11/2018./.

Bài trướcChợ Đồn tổ chức Hội nghị tập huấn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra
Bài tiếp theoLãnh đạo tỉnh, huyện tặng quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu 2018