Chợ Đồn: Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014

 

 Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014.

 

Nội dung Hội nghị là triển kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014. Tiêu chí rà soát được thực hiện theo quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của thủ tướng chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015. Theo đó mức chuẩn nghèo ở các xã là những hộ có thu nhập bình quân từ 400.000đ/người/ tháng trở xuống; ở địa bàn thị trấn là những hộ có thu nhập bình quân từ 500.000đ/ người/ tháng trở xuống. Mức chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực xã là những hộ có thu nhập bình quân từ 401.000đ đến 520.000đ/ người/ tháng; địa bàn thị trấn là những hộ có thu nhập bình quân từ 501.000đ đến 650.000đ/ người/ tháng.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện rà soát ở cấp xã, thị trấn xong và báo cáo huyện trước ngày 20/11/2014; cấp huyện tổng hợp, báo cáo tỉnh trước ngày 25/11/2014.

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014, là cơ sở để cấp uỷ, chính quyền các cấp đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng địa phương, từ đó đề ra giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2015 và những năm tiếp theo./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy
Bài tiếp theoHọp Ban chỉ đạo bàn giải pháp cai nghiện bắt buộc