Chợ Đồn triển khai công tác giảm nghèo năm 2014

      Năm 2013, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thuỷ lợi, lớp học,…Ban xoá đói giảm nghèo các cấp đã triển khai kịp thời các chương chính sách đến hộ nghèo như: chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo; xuất khẩu lao động; dạy nghề. Cụ thể cho vay hộ nghèo 445 hộ, cho vay hộ cận nghèo 226 hộ; số người được đào tạo nghề là 310 người;  hỗ trợ sản xuất theo chương trình CT 229 hỗ trợ cho 77 hộ nghèo, tổ chức được 7 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 300 lượt người tham gia. Số hộ nghèo được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/2009/QĐ – TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng chính phủ là 1.770 hộ với trên 7000 nhân khẩu. Số học sinh người dân tộc thiểu số được trợ cấp tiền ăn bán trú gần 2000 lượt, hỗ trợ lương thực cho học sinh  bán trú người dân tộc thiểu số được trên 900 học sinh với số gạo là gần 57 nghìn tấn.  Tổ chức cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo được trên 39 nghìn thẻ;

 Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo huyện Chợ Đồn năm 2014.

      Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 sau phúc tra: Tổng số hộ nghèo trên toàn huyện là 1.780 hộ/12.440 hộ, chiếm 14,31%; số hộ cận nghèo 1.272 hộ/12.440 hộ chiếm 10,23%.

      Bên cạnh một số kết quả đã đạt được, thì hiện nay công tác giảm nghèo vẫn còn một số hạn chế, nhất là tỷ lệ giảm hộ nghèo trong năm 2013 chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là thực trạng hộ thoát nghèo hàng năm chưa bền vững ngoài sản xuất thuần nông thì các ngành nghề phi nông nghiệp chưa phát triển, nguồn thu hàng năm thấp; các chính sách, dự án hỗ trợ của chương trình giảm nghèo phân tán không đồng bộ; một số người dân còn có tư tưởng không muốn phấn phấn đấu vươn lên thoát nghèo mà trông chờ thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước.

      Năm 2014, trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn, Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện Chợ Đồn sẽ tích cực triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, dự án và các văn bản của cấp trên về công tác xoá đói giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung từ 3,86% đến 4%, tương đương khoảng 480 đến 497 hộ; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo chung khoảng 3%, tương đương khoảng 373 hộ. Phấn đấu đến năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10% theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra./.

Bài trướcLễ khởi công xây dựng cầu treo Cò Pha, xã Xuân Lạc
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở