Chợ Đồn: Triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ ba và Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Khóa XI

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được học tập, quán triệt các Nghị quyết: Nghị quyết 04-NQ/TU về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016- 2020; Nghị quyết 05-NQ/TU về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020; Nghị quyết số 07-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016- 2020; Nghị quyết 08-NQ/TU về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016- 2020; Nghị quyết 09-NQ/TU về thực hiện xây dựng hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020; Nghị quyết 10-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016- 2020.  Hội nghị cũng tiếp tục được nghe Nghị quyết hội nghị lần thứ tư ( khóa XI) về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020.

          Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe thông tin thời sự trong nước và quốc tế nổi bật thời gian gần đây. Theo kế hoạch, sau hội nghị này, các chi đảng bộ trực thuộc sẽ tổ chức quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên đơn vị mình theo đúng thời gian, kế hoạch đã đề ra./.

Bài trướcHội nghị tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên
Bài tiếp theoHuyện Ủy Chợ Đồn trao tặng Huy hiệu Đảng đợt mùng 2/9