Chợ Đồn triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

 Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả UBND thị trấn Bằng Lũng.

Chỉ số PAPI do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc thực hiện đánh giá. Theo báo cáo kết quả khảo sát năm 2020 được công bố ngày 14/4/2021, tỉnh Bắc Kạn đạt 42,72/80 điểm, giảm 1,59 điểm so với năm 2019, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố, giảm 9 bậc so với năm 2019, ở nhóm thứ 2 là nhóm trung bình cao của cả nước. Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Bắc Kạn năm 2021, UBND huyện Chợ Đồn đã ban hành kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 31/5/2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện.

Nội dung Chỉ số PAPI cấp huyện năm 2021 được huyện Chợ Đồn xây dựng gồm 8 chỉ số nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần và các nhiệm vụ, giải pháp kèm theo. Việc thực hiện Chỉ số PAPI gắn với thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, với việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) cấp huyện.

Các giải pháp sẽ được huyện thực hiện trong năm 2021 và các năm tiếp theo như: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính ( TTHC); thường xuyên thực hiện công tác rà soát, công bố, công khai các TTHC, kiến nghị cắt giảm các TTHC rườm rà, không cần thiết; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho người dân và tổ chức; phổ biến đến người dân biết và sử dụng Cổng thông tin điện tử của huyện trong việc khai thác tìm hiểu những chính sách của huyện đối với quyền lợi, nghĩa vụ của người dân và các dịch vụ công trực tuyến nhiều hơn,…

Việc thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ số PAPI cấp huyện sẽ từng bước nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ./.

Bài trướcChợ Đồn nhập trên 44.230 dữ liệu hộ tịch lịch sử vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia
Bài tiếp theoChợ Đồn tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo năm 2021