Chợ Đồn tổng kết năm học 2015 -2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

 

Năm học 2015 – 2016, là năm học tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 11 về “ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 11, và đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015- 2020.

 Toàn cảnh hội nghị

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã triển khai kế hoạch phù hợp với chỉ đạo của sở giáo dục, của UBND tỉnh sát với tình hình thực tế của địa phương và hoàn thành nhiệm vụ năm học theo đúng tiến độ đề ra.

Trong năm học vừa qua, tỷ lệ  huy động trẻ 05 tuổi vào Mầm non, trẻ 06 tuổi vào học lớp 1 và học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 100%;  Các trường học thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành, dạy đủ, đúng nội dung chương trình các môn học.

          Năm học 2015 – 2016 quy mô trường, lớp các cấp học tiếp tục được duy trì, ổn định, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học từng bước được đầu tư , cảnh quan môi trường  được cải thiện; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đáp ứng dạy học, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác xã hội hoá giáo dục được các cấp, ngành, địa phương và nhân dân ủng hộ, góp sức cho ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, đánh giá, triển khai tích cức các biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi được quan tâm cải tiến; tổ chức tốt các cuộc thi, hội thi giao lưu ở các cấp học, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh.

 Trao giấy khen cho các tập thể và các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác

 

          Tại buổi tổng kết, các đồng chí lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh, huyện Chợ Đồn, đã biểu dương những thành tích đạt được của ngành giáo dục trong năm học 2015 – 2016, đồng thời đề nghị ngành giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục nâng cao công tác quản lý, trình độ chuyên môn, làm tốt công tác duy trì sĩ số, thực hiện nghiêm giờ giấc đối với giáo viên trong các trường học, để nâng cao chất lượng giáo dục.

           Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, phòng giáo dục và đào tạo huyện Chợ Đồn đã tặng giấy khen cho 51 cá nhân và  07 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen 46 cá nhân và 09 tập thể, 03 đơn vị dẫn đầu bậc học. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn tặng giấy khen phong trào dạy tốt, học tốt cho 02 đơn vị, 10 giáo viên và học sinh./. 

Bài trướcGiống ngô lai ở Chợ Đồn chiếm 95% diện tích
Bài tiếp theoTập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2016