Chợ Đồn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Trong 20 năm qua huyện Chợ Đồn thực hiện có hiệu quả 5 nội dung và 7 phong trào lớn, trong đó điển hình là phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo từ 48,69% năm 2005 xuống còn 15,1% năm 2019, các khu dân cư  tiêu biểu trong xóa đói, giảm nghèo như thôn Nà Bjoóc, xã Phương Viên, Thôn Nà Mòn xã Yên Thượng, thôn Khuổi Tặc xã Bằng Lãng và Thôn Nà Vằn xã Đồng Thắng. Từ năm 2000-2019 có 1.303 lượt khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, nhiều khu dân cư được công nhân đạt Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục. Ngoài ra, huyện Chợ Đồn còn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện hương ước, quy ước; phong trào xây dựng nông thôn mới… Qua thực hiện phong trào, những giá trị văn hoá mang bản sắc dân tộc được gìn giữ và phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân trong cộng đồng dân cư không ngừng được củng cố…

Tặng giấy khen cho các khu dân cư, hộ gia đình tiêu biểu có thành tích

 trong phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 

Nhân dịp này, huyện đã khen thưởng cho 84 khu dân cư, hộ gia đình tiêu biểu, trong đó 22 khu dân cư, 62 hộ gia đình có thành tích  trong phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. /

.

Bài trướcHội đồng thi đua khen thưởng huyện Ngân Sơn kiểm tra công tác TĐKT tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn gặp mặt các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn huyện nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10