Chợ Đồn tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3

 

 Chợ Đồn tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá 8

 

Trong 20 năm (1997 – 2017), huyện Chợ Đồn đã tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 (VIII ), về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng lên, công tác đánh giá cán bộ dần nâng cao chất lượng; công tác quy hoạch đảm bảo đúng quy trình; vai trò của các tổ chức quần chúng, nhân dân trong giám sát và tham gia vào công tác quản lý, đánh giá, tuyển chọn cán bộ được phát huy; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị; việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển cán bộ luôn được Ban thường vụ huyện ủy quan tâm; công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm cơ cấu 03 độ tuổi; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và cơ cấu các lĩnh vực ngành nghề phù hợp trong quy hoạch….

Tính đến tháng 9 năm 2017, tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện có 1.476 người. Về trình độ chuyên môn: thạc sĩ chiếm 0,95%; đại học, cao đẳng chiếm 64,43%, trung cấp 30,15%.

          Tại hội nghị, đồng chí: Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Nông Văn Chí đã phát biểu, ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Chợ Đồn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá 8 (VIII). Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và tiếp tục thực hiện tốt đề án về luân chuyển cán bộ./.

Bài trướcLãnh đạo huyện Chợ Đồn tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu năm 2017
Bài tiếp theoChợ Đồn gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với các công ty, doanh nghiệp, HTX tiêu biểu