Chợ Đồn tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XIII nhiệm kỳ (2019 – 2024)

 Toàn cảnh đại hội MTTQ huyện Chợ Đồn lần thứ XIII nhiệm kỳ (2019 – 2024).

Nhiệm kỳ (2014-2019), hoạt động của MTTQ các cấp huyện Chợ Đồn đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, mô hình cụ thể đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng tại địa phương nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên người dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, là cầu nối vững chắc giữa người dân với Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Chợ Đồn đã vận động được trên  360 triệu đồng  xây dựng nguồn quỹ “Vì người nghèo” ; tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ thiên tai được gần 140 triệu đồng và phối kết hợp các ngành liên quan vận động các loại quỹ như quỹ khuyến học, quỹ “Vì trẻ thơ”, quỹ  người cao tuổi, tiếp nhận hàng cứu trợ ủng hộ chăn, màn, quần áo ấm, xe đạp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện…29 hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết từ đó đã giúp các hộ nghèo giảm bớt khó khăn và dần ổn định cuộc sống.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động  “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,  đô thị văn minh” ,  5 năm qua, toàn huyện có trên 50.600 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 582 lượt khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 505 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt đơn vị văn hóa. Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công, tự nguyện hiến hàng trăm ha đất cùng nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi. Đến nay toàn huyện đã có 2 xã là Rã Bản và Đông Viên đạt chuẩn nông thôn mới, có 9 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 5- 9 tiêu chí, bình quân số tiêu chí nông thôn mới của toàn huyện đạt 10,4 tiêu chí/xã. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao.

Nhiệm kỳ (2019 – 2024), Đại hội đã đề ra các mục tiêu chương trình hành động trong đó trọng tâm là tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đoàn kết, vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Chợ Đồn chụp ảnh lưu niệm cùng các vị 

trúng cử Ủy ban MTTQ huyện Chợ Đồn khóa XIII nhiệm kỳ (2019 – 2024).

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất, đại hội đã tiến hành hiệp thương, cử  57  vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa XIII và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ (2019 – 2024). Đồng chí Ma Văn Trị tiếp tục tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn khóa XIII nhiệm kỳ (2019 – 2024).

Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện cũng đã tặng giấy khen cho 4  tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn (2014-2019)./.

Bài trướcChợ Đồn: Kết quả 5 năm thực hiện công tác dân tộc
Bài tiếp theoUBND huyện tổ chức họp bàn thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi