Chợ Đồn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

 Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4,

khóa 10, năm 2021.

Trong thời gian 4 ngày, từ 16 đến 19/8, các học viên đã được học tập, nghiên cứu 07 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát trển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình”. “ Bạo loạn lật đổ” của các tế lực thù địch đối với Việt nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam và Pháp lệnh Dự bị động viên.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là chủ trương nhất quán trong đường lối quốc phòng- an ninh của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Sau 04 ngày học tập, chiều 19/8, lớp bối dưỡng đã tổ chức bế mạc.Kết quả 68/68 học viên đều có bài thu hoạch đạt khá, giỏi, và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 32,32% học viên đạt loại giỏi. Có 02 tập thể là Trường Tiểu học xã Bản Thi, Đại biểu HĐND thị trấn Bằng Lũng và 04 cá nhân đạt thành tích học tập xuất xắc và được khenthưởng.Qualớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Đây là những kiến thức cần thiết nhằm giúp các học viên tiếp tục tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ./.

Bài trướcLễ phát động “65 ngày thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2021”
Bài tiếp theoChợ Đồn: 1330 lao động được giảm mức đóng bảo hiểm theo Nghị quyết 68/NQ -CP của Chính phủ