Chợ Đồn tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

 

  Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

 

Những năm qua, công tác xây dựng xã hội học tập, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp và các phòng, ban, đoàn thể của huyện Chợ Đồn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, biện pháp tích cực. Trong khuôn khổ diễn ra tuần lễ học tập suốt đời, các trường học trên địa bàn huyện sẽ tổ chức giới thiệu về sách và các tài liệu điện tử hữu ích, tạo điều kiện cho học sinh tìm đọc; kể những câu chuyện về các tấm gương điển hình trong học tập; tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường các hoạt động tập huấn, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng intenét một cách hữu ích, an toàn; khuyến khích giáo viên, học sinh, tham gia các hoạt động cộng đồng, câu lạc bộ đọc sách; khuyến khích giáo viên mầm non dành thời gian đọc sách, kể chuyện cho trẻ, giúp trẻ được “nghe sách” thường xuyên hơn; vận động người dân đến đọc sách tại các thư viên, tủ sách của thôn.

 Học sinh Trường PTDT Nội trú tại lễ hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2016

 

Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, xây dựng xã hội học tập, nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2016, huyện Chợ Đồn đã kêu gọi các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, hội, cơ sở giáo dục, các em học sinh và toàn thể nhân dân trong huyện, hãy tích cực hưởng ứng, tham gia tuần lễ học tập suốt đời bằng những việc làm cụ thể như: luôn tạo điều kiện cho con em mình được đi học, học thật tốt, có cơ hội học tập ở các bậc học cao hơn phù hợp với năng lực, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu nhân lực của xã hội. Nêu cao vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài, đồng thời thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XVII
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai, quán triệt thực hiện các quy định của Ban chấp hành trung ương khóa 12