Chợ Đồn tổ chức kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa 18

 

 

 Kỳ họp thứ 8- HĐND huyện Chợ Đồn khoá 18

 

Kỳ họp thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 và các báo cáo khác.   

Năm 2014, sản xuất nông nghiệp ở vụ xuân có nhiều bất lợi do thời tiết, tuy nhiên các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra như: Cây lúa diện tích gieo cấy đạt 105,22% kế hoạch tăng 226,22 ha so với cùng kỳ năm trước; cây ngô trồng đạt 107,87% KH, tăng 56,15 ha so với cùng kỳ năm trước; một số cây trồng khác đạt khá so với kế hoạch năm. Hiện nay bà con nhân dân đang tập trung thu hoạch cây trồng vụ xuân. Công tác sản xuất vụ mùa cũng đang được người dân tiến hành thực hiện.

Công tác chăn nuôi, thuý y: Tổng đàn đại gia súc  theo số liệu điều tra vào thời điểm ngày 01/10/2013 là: 11.147 con/11.940 con đạt trên 93% Kế hoạch; đàn lợn gần 38 nghìn con đạt trên 97% KH.  Công tác tiêm phòng gia súc đợt I được thực hiện theo kế hoạch, tiêm Lở mồm long móng cho đàn Trâu, bò đạt 93,43% KH, Tụ huyết đạt 67,8% KH. Tiêm phòng cho Đàn Lợn mũi tiêm Tụ huyết trùng đạt 60% KH, dịch tả đạt 72,3% KH; đàn chó đạt 73,2% KH. Huyện tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, hiện nay đã trồng mới cây cam, quýt đạt trên 96% KH; mô hình trồng thử nghiệm 02 vụ ngô/năm tại xã Nam Cường và Xuân Lạc phát triển bình thường. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã có 08/21 xã thực hiện công bố Đồ án quy hoạch.

Về công tác lâm nghiệp: tích cực chỉ đạo triển khai công tác trồng rừng, diện tích đăng ký thiết kế được trên 1.700 ha/22 xã, thị trấn/ 1.750 ha đạt 101,33% KH, hiện nay bà con tiếp tục thực hiện trồng rừng mới; 6 tháng đầu năm cơ quan chức năng đã phát hiện xử lý 40 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng ( giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2013).  Về công tác tài nguyên và Môi trường, sản xuất Công nghiệp, Xây dựng cơ bản: đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo tiến độ, kế hoạch, phê duyệt được trên 51 nghìn hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục được duy trì và phát triển tăng so với cùng kỳ năm 2013. Giá trị sản xuất công nghiệp cá thể theo giá cố định năm 1994 đạt 54.198 triệu đồng, bằng 128,01% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường hàng hoá trong 6 tháng đầu năm nhìn chung ổn định và phát triển bình thường, hàng hoá đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ngành chức năng đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn với tổng số lượt kiểm tra 97 lượt vụ. Bên cạnh đó, hệ thống bến xe khách Bằng Lũng, công tác Bưu chính Viễn thông, quản lý điện, nước được triển khai thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Công tác tài chính- tiền tệ: Thu ngân sách tính đến ngày 16/6/2014 thu được 14 tỷ 828 triệu đồng/61 tỷ 670 triệu đồng, đạt 24% KH, bằng 104,2% so với cùng kỳ năm trước. Về thu ngân sách các xã, thị trấn thu được 1 tỷ 347 triệu đồng đạt 57% KH, trong đó có 08 /22 xã, thị trấn đạt tỷ lệ 50% trở lên như: xã Bình Trung đạt 86,4%, Nam Cường đạt 74%, Quảng Bạch đạt 71,3%. Hoạt động của hệ thống ngân hàng được đảm bảo, hiệu quả, tiếp tục triển khai thực hiện chính sách giảm trần và các biện pháp huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn, phục vụ sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Về Giáo dục và Đào Tạo: Duy trì mạng lưới trường lớp học với tổng số 61 trường học trên địa bàn. Kết thúc năm học 2013-2014 chất lượng 02 mặt giáo dục có chuyển biến tích cực so với năm học trước, bậc Tiểu học, học lực giỏi tăng 4,5%, tỷ lệ hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp bậc Trung học cơ sở đạt 99,8%, tăng 0,57% so với năm 2013; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 99,74%. Hội khuyến học huyện đã kịp thời biểu dương khen thưởng cho 124 em học sinh và 24 giáo viên đạt giỏi cấp tỉnh năm học 2013-2014.

Về công tác y tế – Dân số: thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, số lần khám bệnh toàn huyện gần 38 nghìn lượt người, số trẻ em trong độ tuổi được tiêm đầy đủ 08 loại vác xin đạt 40% KH. Trong 06 tháng đầu năm xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm, 01 người chết tại xã Bình Trung. Duy trì hoạt động Dân số – kế hoạch hoá gia đình, số trẻ em sinh ra là 170 trẻ, số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên 05 trẻ /05 xã. 

 Về hoạt động văn hoá thông tin; phát thanh – truyền hình; 06 tháng đầu năm 2014 đã tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao theo kế hoạch; tổ chức kiểm tra được 02 đợt với 06 cơ sở kinh doanh karaoke, 12 cơ sở nhà nghỉ du lịch. Đài truyền  thanh – Truyền hình huyện xây dựng và phát được 70 băng bản tin phát  thanh với trên 400 tin, 75 bài phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Duy trì tiếp phát sóng Đài Truyền hình ViệtNam, đài tiếng nói ViệtNamvà Đài PT – TH Bắc Kạn.

Về công tác Lao động – Thương binh và xã hội, đã tạo việc làm mới cho khoảng 375 người, đạt 75% KH; công tác chính sách Người có công, chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, theo quy định. Đối với công tác Dân tộc thường xuyên thăm nắm và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình, chính sách thuộc lĩnh vực dân tộc như: tổ chức thăm hỏi, tặng quả Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số các dịp lễ, tết, ốm đau nằm viện; chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng đã phê duyệt cho 839 hộ thụ hưởng.

Tình hình an ninh chính trị được ổn định, số người nước ngoài và Việt Kiều đến địa phương 116 người ( tăng 34 người so với cùng kỳ năm 2013); nhập cảnh trái phép 01 vụ bằng  01 người là Quốc tịch Trung Quốc, cơ quan chức năng đã xử lý buộc ra khỏi địa phương. So với cùng kỳ năm 2013 diễn biến hoạt động tội phạm, tính chất hành vi gây án không có gì phức tạp song một số loại án có chiều hướng tăng như: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. Tổng số vụ phạm pháp hình sự xảy ra 41 vụ bằng 84 đối  tượng.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong báo cáo UBND cũng đã thẳng thắn chỉ ra mặt hạn chế tồn tại như:  tình hình sâu ong hại cây Mỡ vẫn còn diễn biến phức tạp; tiến độ công bố quy hoạch nông thôn mới và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn chậm. Ban quản lý dự  án trồng rừng 147 huyện cung ứng cây con giống cho nhân dân chưa đảm bảo tiến độ. Công tác tiêm phòng gia súc chưa đạt kế hoạch; tình trạng vi phạm các quy định về lâm, khoáng sản vẫn diễn ra; công tác thu ngân sách còn thấp; vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học; công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, đảm bảo an toàn thực phẩm chưa được đẩy mạnh; tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép sang Trung quốc lao động tự do; hoạt động tín ngưỡng trái pháp luật; tình hình an ninh nông thôn diễn biến phức tạp.

Kỳ họp cũng nghe báo cáo tham luận của 4 đơn vị là: Bảo hiểm xã hội huyện;  công tác quản lý, giải toả hành lang, an toàn giao thông của Uỷ ban nhân dân thị trấn Bằng Lũng ; báo cáo tham luận về kết quả công tác giảm nghèo của xã Yên Mỹ; Công tác quản lý bảo vệ rừng của Hạt kiểm lâm huyện.  Nhằm làm  rõ hơn nhiều vấn đề cử tri quan tâm, kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện đã giành nhiều thời gian chất vấn và trả lời chất vấn. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, chế độ chính sách;  giáo dục đào tạo; tình hình an ninh trật tự; … là những vấn đề được cử tri quan tâm như: Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm và có nhiều ý kiến khác nhau đó là Phương án hỗ trợ mô hình phát triển chăn nuôi đàn lợn giống địa phương. Có ý kiến cho rằng cần đánh giá lại hiệu quả mô hình nuôi lợn cái móng cái rồi hãy triển khai phương án này; Ý kiến khác đềnghị cần đánh giá và xem xét đầu ra cho mô hình tránh lặp lại hậu quả như phương án dong riềng; Các biện pháp hỗ trợ có nhiều  ý kiến cho rằng không hỗ trợ kinh phí phối giống vì con giống đã được hỗ trợ 100%;  việc cấp, đổi thẻ Bảo hiểm xã hội; vấn đề thu tiền điện cũng  có nhiều ý kiến thắc mắc, chưa hiểu rõ việc tính toán như thế nào, người dân muốn biết rõ về chỉ số công tơ điện của gia đình mình và cách tích tiền điện theo quy định. Vấn đề an  ninh trật tự, tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn luôn gây bức xúc cho nhân dân.

Kỳ họp cũng nghe ý kiến phát biểu của Ông Hoàng Văn Mão – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Chủ tịch đã trả lời nhiều ý kiến thuộc thẩm quyền UBND huyện và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâ, cần phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014 như: tập trung thu hoạch lúa xuân , chuẩn bị sản xuất vụ mùa; tích cực thực hiện công tác trồng rừng đạt kế hoạch; đẩy mạnh việc thu ngân sách, làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý Luật bảo vệ và phát triển rừng; làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội,…

Kỳ họp thông qua 06 Nghị quyết :Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2014. Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2013. Nghị quyết về việc ghi danh điểm đầu tư xây dựng công trình. Nghị quyết về việc sử dụng ngân sách để duy tu, sửa chữa hệ thống đường huyện quản lý. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích trồng cam, quýt trong chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2014. Nghị quyết về đề nghị thông qua Phương án hỗ trợ mô hình phát triển chăn nuôi đàn lợn địa phương năm 2014-2018.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp lần thứ 8 –  HĐND huyện khóa 18 đã hoàn thành các nội dung của các kỳ họp đưa ra./. 

Bài trướcHọp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn lần thứ II năm 2014
Bài tiếp theoHội nghị ban chấp hành lần thứ 17 (mở rộng)