Chợ Đồn tổ chức Hội thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021

Hội thi đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP 2021

Các sản phẩm tham dự đáng giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 gồm: Bánh trời gấc của cơ sở Hoàng Thị Điển, Gạo nhật Japonica của Hợp tác xã (HTX) Sơn Lâm, thị trấn Bằng Lũng; Bột củ mài núi của Tổ hợp tác Đại Thắng, xã Đại Sảo; Phở khô Hoàng Hải của cơ sở Hoàng Ngọc Hường, xã Bình Trung; Thịt lợn rừng lai Phúc Thơm Bắc Kạn của HTX Quỳnh Trang và sản phẩm Nấm, mộc nhĩ nguyên tai của HTX Dịch vụ nông nghiệp Hợp Thắng, xã Đồng Thắng; Chè Shan tuyết Lũng Phàng của Tổ hợp tác Nam Xuân Lạc, xã Xuân Lạc.

 Các sản phẩm tham gia dự thi

Tại Hội thi, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện cũng đánh giá, phân hạng 5 sản phẩm OCOP năm 2018 gồm: Rau Su su của Hợp tác xã (HTX) Phia Khao; Gạo Bao thai của HTX Hoàn Thành; Rượu men lá Bằng Phúc của HTX rượu men lá Thanh Tâm; Rượu men lá Bằng Phúc của HTX rượu men lá Bằng Phúc và Măng khô của HTX Cao Phong.

Để thuận lợi trong việc chấm các sản phẩm OCOP năm 2021, trước đó UBND huyện đã thành lập Hội đồng, Tổ tư vấn giúp việc đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện theo Quyết định 5306/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện. Theo đó, tại Hội thi, đánh giá các sản phẩm OCOP năm 2021, các thành viên Hội đồng, Tổ tư vấn giúp việc đã thực hiện chấm điểm điện tử trên máy tính nhằm tạo sự công bằng, khách quan.

Sau khi có kết quả Hội thi, đánh giá các sản phẩm, huyện sẽ công bố và lựa chọn các tổ chức, cá nhân có sản phẩm đạt OCOP năm 2021 cấp huyện tham gia dự thi cấp tỉnh trong thời gian tới.

Bài trướcHọc tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh
Bài tiếp theoTổ chức thành công môn Cầu lông, Quần vợt trong chương trình Đại hội TDTT cấp huyện