Chợ Đồn tổ chức hội nghị tuyên truyền về quyền con người và Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979

 

 Chợ Đồn tổ chức hội nghị tuyên truyền về quyền con người và Công ước quốc tế

về chống bắt con tin năm 1979

 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin, tuyên truyền, đồng thời được xem một số hình ảnh về tình hình an ninh, chính trị ở một số nước trên thế giới và trong khu vực; Tìm hiểu về nội dung của 2 Công ước quốc tế đó là: công ước quốc tế về trấn áp hành vi khủng bố bằng bom năm 1997 và công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân quyền trong tình hình mới.
     Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân về sự nguy hiểm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của hành vi khủng bố bằng bom và bắt cóc con tin. Qua đó tổ chức tốt công tác đấu tranh phòng chống hành vi bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Bài trướcHOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT 9/11
Bài tiếp theoChợ Đồn: Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)