Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết cồng tác Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Công tác Văn hóa và Thông tin năm 2016

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

Theo báo cáo, năm 2016 công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác Văn hóa và Thông tin huyện đã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể: Về công tác Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành. Kết quả có:10.352/12.764 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, bằng 81,1%; 135/242 thôn, tổ đạt tiêu chí thôn, tổ văn hóa, bằng 55,8%, trong đó có 31 thôn được UBND cấp giấy công nhận đạt danh hiệu thôn văn hóa 3 năm liên tục; 85/133 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí cơ quan, đơn vị văn hóa, bằng 63,9%. Về công tác Văn hóa – Thông tin: Quản lý nhà nước về Văn hoá – Thông tin; Thể dục-Thể thao được tăng cường; phong trào văn hóa, văn nghệ – thể dục, thể thao được các cấp, các ngành quan tâm duy trì hoạt động thường xuyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và chỉ ra một số mặt hạn chế, tồn tại trong năm qua như: Tỷ lệ đạt các danh hiệu văn hóa còn thấp, chưa bền vững; thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở còn thiếu thốn; kinh phí hoạt động phong trào ở  cấp cơ sở còn hạn hẹp;  ý thức chấp hành pháp luật, Quy ước thôn, tổ của một bộ phận người dân còn hạn chế, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật vẫn xảy ra, phổ biến là vi phạm Luật Giao thông đường bộ; vệ sinh môi trường; mua, bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy, lâm sản, khoáng sản …

Phát  biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào huyện đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các ngành thành viên BCĐ phong trào huyện; BCĐ phong trào các xã, thị trấn, trong năm qua đã tích cực triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đặc biệt là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời đề nghị các ngành thành viên BCĐ phong trào huyện; BCĐ phông trào các xã, thị trấn cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai ngay nhiệm vụ công tác phong trào từ tháng đầu năm 2017; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy ước của thôn, tổ dân phố; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đối với cơ quan chuyên môn (Phòng Văn hóa và Thông tin): Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động kinh doanh văn hóa trên địa bàn; hướng dẫn cơ sở tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, đặc biệt là lễ hội Xuân và Đại hội TDTT cấp cơ sở năm 2017.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định và trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân gồm: Quyết định về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về di sản văn hóa “Chữ Nôm của người Dao” thuộc thôn Bản Cuôn, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn; Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng thưởng đơn vị xã Đông Viên về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng thưởng đơn vị thị trấn Bằng Lũng về thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương năm 2016; Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tặng thưởng đơn vị Kho Bạc Nhà nước huyện và cá nhân ông Nguyễn Anh Đức – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Chợ Đồn về thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng và phát treiẻn phong trào thể dục, thể thao tỉnh Bắc kạn năm 2016; trao giấy khen của UBND huyện cho 10 tập thể, 12 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016 và 01 cá nhân về thành tích xuất sắc trong bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể./.

Bài trướcĐoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện về tình hình quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện
Bài tiếp theoLãnh đạo huyện thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp tết nguyên đán Đinh Dậu 2017