Chợ Đồn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

 

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ trong toàn Đảng bộ huyện, sự điều hành của chính quyền, cơ bản thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 Đối với công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác như: công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm, Quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8, lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 11, Hiến pháp nước cộng hoà xã họi chủ nghĩa Việt Nam và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đảm bảo theo kế hoạch; thực hiện kịp thời việc  kiện toàn, bổ nhiệm, luân chuyển điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định và công tác chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm việc củng cố, phát triển các tổ chức Đảng và đảng viên, kết nạp 164 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức 159 đảng viên dự bị; Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014: có 26/57 TCCS Đảng xếp loại TSVM, 28/57 TCCS đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3/57 TCCS đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Trong tổng số 3349 đảng viên đã được đánh giá có 396 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2574 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 382 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và có 05 đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ.

 Toàn cảnh hội nghị

Ban thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ, tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

Việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hoá – xã hội, an ninh – quốc phòng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 99% KH, lương thực bình quân đầu người đạt 569kg/người/năm; Thu ngân sách đạt trên 104% KH, ; tỷ lệ hộ nghèo 10,14% giảm 4,17% so với năm 2013; Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân;  01 trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia đưa tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn huyện lên 9 trường, đạt 100% kế hoạch;

Tuy nhiên,  bên cạnh những kết quả đã đạt được, vần còn một số hạn chế, tồn tại. Đó là việc phát triển đảng viên ở các chi bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi ít đảng viên kết quả chưa cao; việc cụ thể hóa nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tế để đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vận dụng làm theo ở cơ sở còn hạn chế. Một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở chưa xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong quá trình kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Một số mô hình sản xuất chưa thật sự mang lại hiệu quả; tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản một số dự án còn chậm và thấp; một số cơ quan, đơn vị chưa làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện….

Nhiệm vụ năm 2015,  công tác xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh họat chi bộ, đẩy mạnh việc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015 có hiệu quả, UBND huyện đã ban hành chương trình công tác, theo đó giao trách nhiệm, thẩm quyền cho từng cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015

Về công tác thi đua khen thưởng,  Huyện ủy Chợ Đồn khen thưởng 04 chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ đạt trong sạch vững mạnh năm 2014; khen thưởng  05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; và tặng giấy khen cho 04 đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2010-2014). Đồng thời Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể dẫn đầu thi đua khối; 13 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, đơn vị tiên tiến cho 37 tập thể./.

Bài trướcUBND huyện Chợ Đồn triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2015
Bài tiếp theoLãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân dịp tết Nguyên Đán Ất Mùi