Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tập huấn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra

 

 Toàn cảnh Hội nghị tập huấn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra 

Thành phần tham gia tập huấn là công chức phụ trách công tác địa chính các xã, thị trấn. Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe lãnh đạo Chi cục Thông kê huyện trực tiếp giới thiệu những nội dung về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên; hướng dẫn về quy định phỏng vấn và ghi phiếu; vai trò và nhiệm vụ của tổ trưởng tổ điều tra; công tác kiểm tra và giám sát, cách vẽ sơ đồ nền thể hiện phạm vi ranh giới cuả xã, thị trấn.

Vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra là một trong những nội dung quan trọng góp phần vào sự thành công của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Việc tập huấn sẽ giúp các học viên nắm được mục đích, yêu cầu và nguyên tắc phân chia địa bàn điều tra, từ đó, tham mưu, phối hợp với các thành viên BCĐ cấp xã, thị trấn thực hiện rà soát, phân định ranh giới hành chính trước khi tiến hành vẽ sơ đồ nền xã, thị trấn đảm bảo chính xác, góp phần thực hiện cuộc Tổng điều dân số và nhà ở năm 2019 đạt chất lượng, hiệu quả./.

Bài trướcChợ Đồn tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2018
Bài tiếp theoChợ Đồn: triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018