Chợ Đồn tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về bình đẳng giới

 

 Tập huấn, tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước 

về công tác bình đẳng giới. 

 

Tham gia lớp tập huấn có trên 240 đại biểu, đến từ các thôn, bản của huyện Chợ Đồn. Các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung về: định kiến giới, áp lực từ định kiến giới, ảnh hưởng của định kiến giới đối với việc thực hiện bình đẳng giới; bạo lực gia đình, thực trạng bạo lực gia đình, nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và những ứng phó khi bạo lực xảy ra; bình đẳng giới, tình trạng bất bình đẳng giới đối với phụ nữ, việc thực hiện bình đẳng giới hiện nay. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới. Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước xóa bỏ định kiến giới, tư tưởng trọng nam, khinh nữ nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ các hình thức bạo lực trên cơ sở giới.

          Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu đã được tiếp cận các kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác bình đẳng giới, các biện pháp xử lý bạo lực gia đình tại địa phương và triển khai nhiệm vụ hiệu quả hơn đối với công tác bình đẳng giới trong thời gian tới./. 

Bài trướcHội LHPN huyện Chợ Đồn tổ chức Hội thi tuyên truyền về “Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” năm 2017
Bài tiếp theoHội thánh tin lành Hàn Quốc tại Hà nội trao tặng xe đạp, học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi và nghèo vượt khó tại Chợ Đồn