Chợ Đồn tổ chức hội nghị tập công tác tôn giáo năm 2019.

 Hội nghị tập công tác tôn giáo năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên Ban tôn giáo – Sở nội vụ tỉnh Bắc Kạn giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản, của Luật tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 162/2017NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo; Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo theo quy định mới…

Thông qua lớp tập huấn, nhằm tiếp tục trang bị thêm kiến thức cơ bản đối với với đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn huyện; nắm bắt về quan điểm, chính sách của Đảng, công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, qua đó góp phần đấu tranh ngăn chặn, xóa bỏ âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn thành lập chốt kiểm dịch ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Bài tiếp theoChợ Đồn sẵn sàng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019