Chợ Đồn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa và Thông tin 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

 

 Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe và thảo luận về báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm 2016. Theo báo cáo, các nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng đầu năm 2016 đã được phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác quản lý di tích, các dịch vụ văn hóa được tăng cường; công tác thông tin tuyên truyền được triển khai thực hiện đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc kạn. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, do đó công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở đã được tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo chuyển tải thông tin về cuộc bầu cử đến người dân kịp thời; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, văn nghệ, thể thao quần chúng được duy trì thường xuyên.

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã trao đổi, phản ánh một số khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở. Các ý kiến chủ yếu tập trung phản ánh tình trạng nhiều nhà họp thôn hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, một số trạm truyền thanh bị hỏng nhưng không có nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp; chưa có nguồn để thực hiện hỗ trợ cho người trông coi di tích theo Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; một số cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn chưa thực hiện đăng ký cấp phép theo quy định…

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lưu Văn Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được của ngành trong 6 tháng đầu năm, theo đó đồng chí đã đưa ra một số định hướng tuyên truyền trong thời gian trước mắt. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Hoàn đã biểu dương toàn thể lãnh đạo, CBCCVC của ngành trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành để tham mưu triển khai thực hiện tốt vai trò quản lý cũng như xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cơ sở đạt kết quả. Để triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2016, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyên yêu cầu: tập thể lãnh đạo, CBCCVC của ngành cần tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của ngành, thống nhất từ huyện đến cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu về quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của địa phương đến quần chúng nhân dân; duy trì tốt phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng, đảm bảo góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đề ra trong năm 2016./.

Bài trướcHội nghị tổng kết cụm An ninh liên hoàn 5 huyện: Ba Bể – Chợ Đồn – Pác Nặm ( tỉnh Bắc Kạn ), Chiêm Hóa – Na Hang ( tỉnh Tuyên Quang)
Bài tiếp theoTổng kết 5 năm công tác phổ cập giáo dục mầm non giai đoạn 2010-2015