Chợ Đồn tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh

 UBND huyện Chợ Đồn phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt

Quyết định số 1189/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn

Tham gia Hội nghị có: Lãnh đạo và cán bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị,  Đại diện Trung tâm công nghệ Thông tin – Truyền thông tỉnh, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã triển khai, phổ biến, hướng dẫn các nội dung cơ bản theo Quyết định số 1189/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;  Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Hướng dẫn việc đăng ký, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, cách thức triển khai thực hiện; Hướng dẫn quy trình đăng ký, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đến thời điểm này, UBND huyện đã công bố được trên 600 danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4, đảm bảo đạt 60% trở lên mức độ 3 và từ 15% tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát Công bố danh mục dịch vụ hành chính công mức độ 3,4 của đơn vị, để tuyên truyền cho nhân dân từng bước áp dụng thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính là thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi cần giao dịch tại các cơ quan nhà nước trong công cuộc cải cách hành chính hiện nay. Do đó, những nội dung triển khai tại hội nghị, đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của các cán bộ phụ trách giải quyết thủ tục hành chính của địa phương, nhằm nâng cao chất lượng, công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân đạt hiệu quả tốt nhất./.

Bài trướcChủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải làm việc với huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn: Tập huấn công tác Dân vận, quy chế dân chủ, dân tộc và tôn giáo 2018