Chợ Đồn tổ chức Hội nghị Ngày Pháp luật Việt Nam

 

Hội nghị đã được nghe  lại ý nghĩa về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11. Theo đó, ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 nhưng tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, theo đề xuất của Chính phủ, ngày 09/11 – Ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật); đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012.

Thời gian qua, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân huyện Chợ Đồn đã luôn tự giác chấp hành Pháp luật với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.   

Tại hội nghị này, huyện cũng đã triển khai một số văn bản luật như: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Luật an ninh mạng; Luật tiếp cận thông tin. Ngoài ra, huyện cũng thông tin thêm về tình hoạt động của một số đạo trên địa bàn huyện./.

Bài trướcLễ trao tặng Huy hiệu 70,65,55,50 tuổi Đảng đợt mùng 07 tháng 11 năm 2018
Bài tiếp theoThực hiện các hoạt động quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ