Chợ Đồn tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 17

  Toàn cảnh hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 17 (Mở rộng)

 Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm của huyện Chợ Đồn là đã chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2019 bảo đảm đúng khung thời vụ trong đó tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 15200 tấn. Đến trung tuần tháng 6, diện tích đăng ký trồng rừng đạt115,02% kế hoạch, giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt trên 81%, thành lập mới được 3 hợp tác xã kiểu mới đạt 100% kế hoạch. Các mô hình phát triển cây trồng hàng hóa đem lại hiệu quả tích cực như mô hình trồng Su su, chè Shan Tuyết, Chanh leo….góp phần nâng cao giá trị kinh tế, thúc đẩy chương trình OCOP trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, văn hóa, y tế, giáo dục được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những kết quả tích cực thì công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện cũng đang gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện chỉ tiêu một số cây trồng không đạt kế hoạch, dịch tả lợn Châu Phi còn  diễn biến phức tạp, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra…  Đối với thực hiện Nghị quyết về xây dựng hợp tác xã kiểu mới và Nghị quyết phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn (2016-2020), toàn huyện hiện có 28 hợp tác xã với tổng số 227 thành viên trong đó từ năm 2016 đến nay, toàn huyện thành lập mới 21 hợp tác xã với 168 thành viên hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và dịch vụ bước đầu đã đem lại hiệu quả góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động ở nông thôn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội của huyện. Công tác phát triển giáo dục – đào tạo, đến nay 22/22 xã, thị trấn đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, tỷ lệ trẻ 6 tuổi được huy động vào lớp 1 đạt 100%, 99,48% trẻ 11 tuổi hoàn thành  chương trình tiểu học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hai bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt kết quả khá, toàn huyện hiện có 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Trên cơ sở các báo cáo kết quả và thảo luận tại hội nghị, Ban chấp hành  Đảng bộ huyện Chợ Đồn đã thống nhất đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 là : Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát  trong Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đảng viên. Quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị, chuẩn bị các điều kiện tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội trong đó thực hiện tốt các biện pháp thu ngân sách bảo đảm theo đúng tiến độ, chú trọng sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, phòng chống thiên tai, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đôn đốc thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các sản phẩm OCOP; triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường;  đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2019 – 2020,  chuẩn bị lập dự toán ngân sách cho năm 2020 ….phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch đề ra.  

Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn khóa XX cũng đã xin ý kiến các đại biểu về việc thành lập các Tiểu ban và dự kiến nhân sự chuẩn bị phục vụ cho Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn khóa XXI nhiệm kỳ (2020 – 2025)./.

Bài trướcHội nghị quán triệt một số văn bản của Trung ương, của tỉnh mới ban hành
Bài tiếp theoTổ chức phiên giao dịch việc làm tại Chợ Đồn