Chợ Đồn tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19

 Người dân thị trấn Bằng Lũng nhận tiền hỗ trợ của Chính Phủ.

Nhóm đối tượng ưu tiên được hỗ trợ đợt này là các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo.Thời gian hỗ trợ là ba tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và chi trả một lần. Mức hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội và người có công là 500.000 đồng/người/tháng; mức hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 250.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền hỗ trợ là gần 13 tỷ đồng trong đó có 1.583 đối tượng bảo trợ xã hội, người có công và 3.352 hộ nghèo và cận nghèo với trên 14.000 nhân khẩu. Đối với các nhóm đối tượng còn lại, các địa phương của huyện Chợ Đồn đang tiếp tục rà soát và có sự giám sát của nhiều ngành liên quan, bảo đảm công tác chi trả đúng người, đúng đối tượng.

Bài trướcKhối Văn hóa – Xã hội họp giao ban quý II, năm 2020
Bài tiếp theoGiao ban khối MTTQ và các Đoàn thể Quý I năm 2020