Chợ Đồn: Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế – xã hội

Năm 2013 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn chung đối với nền kinh tế. Song dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp Ủy, sự lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ của chính quyền cơ sở, huyện Chợ Đồn tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, là tiền đề cho việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014.

2013 và những kết quả nổi bật

Năm 2013, kinh tế – xã hội huyện Chợ Đồn đạt được những bước phát triển khá vững chắc. Một số lĩnh vực như nông – lâm nghiệp, tài chính – tiền tệ đạt kết quả khả quan.

 Năm 2013, diện tích lúa toàn huyện là 4.317,17ha, năng suất bình quân đạt 47,4 tấn

Trong năm, toàn huyện gieo cấy được trên 4.317ha lúa, tăng gần 80ha so với năm 2012; năng suất ước đạt 47,4 tấn, sản lượng đạt 19.883 tấn – bằng 115,77% kế hoạch. Cây ngô tổng diện tích gieo trồng đạt trên 2.027ha, bằng 104,9% kế hoạch, năng suất đạt 41 tấn, sản lượng đạt 8.367 tấn – bằng 115% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 28.502 tấn, vượt 4,07% kế hoạch, tăng 971 tấn so với năm 2012. Lương thực bình quân đầu người đạt 571kg, tăng 14kg so với năm 2012. Các loại cây trồng khác như thuốc lá, khoai môn, dong riềng đều vượt cả chỉ tiêu và diện tích và sản lượng đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện các phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, trong năm, toàn huyện thực hiện cung ứng trên 22.400 cây giống quýt, gần 24.000 cây giống hồng, hỗ trợ trên 407 triệu đồng cho gần 1.300 hộ dân trồng dong riềng, 175 triệu đồng lắp đặt máy chế biến tinh bột dong riềng cho 5 cơ sở sản xuất.

Trong chăn nuôi, tổng đàn trâu bò có 10.467 con; đàn ngựa có 680 con; đàn lợn có 37.889 con; đàn gia cầm có 236.708 con. Sản lượng thịt hơi là 2.894 tấn, bằng 103,3% kế hoạch. Công tác tiêm phòng định kỳ duy trì thường xuyên, đảm bảo kế hoạch.

Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt 129,674 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 100% kế hoạch giao, trong đó một số nguồn thu chủ yếu như thu từ xí nghiệp quốc doanh trung ương, xí nghiệp quốc doanh địa phương, thu phí trước bạ, phí, lệ phí… Có 4 trong tổng số 22 xã thu đạt và hoàn thành dự toán giao trước 30/9/2013 là Quảng Bạch (110,7%), Bình Trung (102,8%), Yên Nhuận (101,4%) và Đại Sảo (100,5%). Hoạt động của hệ thống ngân hàng được đảm bảo. Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng đạt 497 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2012; doanh số cho vay đạt 238 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 423 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2012. Tỷ lệ nợ xấu chiếm dưới 2% tổng dư nợ.

Chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục được củng cố và giữ vững. Năm học 2012 – 2013, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS đạt 99,23%; tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT đạt 96%. 100% đơn vị duy trì chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS. Toàn huyện có 8 trường học đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 2 trường được công nhận mới năm 2013.

Công tác khám chữa bệnh, kiểm soát dịch bệnh được duy trì tốt. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 18,4% (giảm 1,72%), thể nhẹ cân còn 14,4% (giảm 0,24%). Công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình được triển khai tích cực. Mức giảm tỷ lệ sinh là 0,1‰. Tổng số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế là 7 xã; 20/22 trạm y tế xã có bác sỹ.

Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo tiếp tục được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác dân tộc, tôn giáo ổn định. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cùng với những kết quả khả quan trên lĩnh vực kinh tế, những kết quả đạt được trong lĩnh vực văn hóa xã hội cùng với sự ổn định về chính trị, tôn giáo là thành công quan trọng mà cấp Ủy, chính quyền và người dân huyện Chợ Đồn đã nỗ lực và phấn đấu đạt được trong năm 2013.

2014 – Nhiệm vụ và thách thức

Năm 2014 được dự báo là tiếp tục có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế. Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Chợ Đồn tập trung thực hiện mục tiêu “Tiếp tục ổn định tình hình kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; bảo vệ và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội”. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện xây dựng các chỉ tiêu phát triển cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa xã hội – an ninh quốc phòng.

Trong sản xuất nông lâm nghiệp: Phấn đấu đưa tổng sản lượng lương thực có hạt lên 29.235 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt trên 555kg. Tổng đàn trâu có 9.020 con, đàn bò có 2.200 con, đàn ngựa có 720 con, đàn lợn có 39.000 con, đàn gia cầm có 240.000 con. Diện tích ao nuôi hộ gia đình có 295ha, sản lượng đạt 531 tấn. Phấn đấu trồng mới 1.750ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 75%. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, cấp phép khai thác lâm sản.

Về tài chính – tiền tệ: Tổng thu ngân sách đạt 61,670 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách là 259,902 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội: Tỷ lệ sinh tự nhiên 0,9%. Tạo việc làm mới cho 500 người, đào tạo nghề cho trên 500 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%. Tỷ lệ huy động trẻ vào lớp đầu cấp đạt 100%; tỷ lệ xét tuyển vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT đạt trên 90. Phấn đấu xây dựng thêm 1 trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% trạm y tế xã có bác sỹ; có thêm 2 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống dưới 14%;

Phấn đấu 47% số thôn, tổ, 81% cơ quan đơn vị, 72% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 94%. 70% hộ dân nông thôn và trên 90% hộ dân thành thị được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, những mục tiêu đã đặt ra trong năm 2014 là thách thức không nhỏ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn. Đặc biệt, việc trồng rừng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch trong khi tình trạng sâu ong tiếp tục diễn biến phức tạp; tổng đàn gia súc gia cầm giảm cùng với tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm so với yêu cầu; hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản, tệ nạn xã hội, tình trạng tội phạm còn diễn biến phức tạp, tồn tại nhiều điểm nóng; chất lượng hai mặt giáo dục, công tác xóa đói giảm nghèo chưa bền vững… là những hạn chế, tồn tại trong năm 2013 đòi hỏi cần được khắc phục triệt để, kịp thời.

 Một trong những vấn đề huyện Chợ Đồn cần giải quyết triệt để trong năm 2014 là tình trạng sâu ong hại mỡ (Ảnh: Kiểm tra rừng mỡ bị sâu ong hại tại Bình Trung)

Với việc xác định rõ những thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh chung, lấy kết quả đã đạt được làm động lực, cơ sở quan trọng để xác định mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, cùng với những giải pháp cụ thể, đồng bộ trên mỗi lĩnh vực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng năm 2014, Đảng bộ và nhân dân huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh nhà./.

Bài trướcChợ Đồn: Tạo điều kiện cho ứng phân bón chậm trả trong vụ xuân 2014
Bài tiếp theoTập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2014