Chợ Đồn: Tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển trồng trọt, chăn nuôi

Hỗ trợ phát triển cây trồng đặc sản

Theo kế hoạch, trong cả giai đoạn 2012 – 2015, toàn huyện Chợ Đồn sẽ thực hiện 140ha cam, quýt và 240ha hồng không hạt. Cây cam, quýt tập trung trồng nhiều ở các xã: Rã Bản, Phương Viên, Đại Sảo, Đông Viên; ngoài ra phát triển thêm ở Yên Mỹ, Ngọc Phái, Nghĩa Tá. Cây hồng tập trung trồng ở Đồng Lạc, Quảng Bạch, Nam Cường, Tân Lập và một số địa phương khác.

Thời gian tới, Chợ Đồn tiếp tục mở rộng diện tích cam, quýt và cây ăn quả

Đối với hai loại cây trồng này, huyện có chủ trương hỗ trợ 25% giá cây giống cho các hộ trồng ít nhất 30 cây trở lên. Ngoài ra, các hộ thực hiện năm đầu tiên với số lượng từ 100 cây trở lên, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật (400 cây/ha) sẽ được hỗ trợ thêm 0,3kg phân NPK/cây. Theo tính toán của Phòng Nông nghiệp huyện, diện tích tiến hành hỗ trợ giá cây giống và phân bón cho các hộ thực hiện năm đầu tiên khoảng 60ha cam, quýt và 120ha hồng không hạt.

Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng cây trồng và sản phẩm, huyện đã giao cho Ngành Nông nghiệp xây dựng mô hình quy hoạch cải tạo vườn tạp để trồng tập trung hồng không hạt tại 2 thôn của xã Quảng Bạch. Đối với mô hình này, huyện sẽ hỗ trợ 25% giá cây giống và phân bón hỗn hợp NPK trong thời gian 2 năm đầu tiên.

Cùng với cây ăn quả, một số cây công nghiệp ngắn ngày cũng là hướng phát triển ưu tiên của huyện Chợ Đồn trong thời gian tới. Với giá trị kinh tế và đầu ra ổn định của sản phẩm miến dong Bắc Kạn, một vài năm trở lại đây, huyện Chợ Đồn có chủ trương khuyến khích người dân trồng và từng bước mở rộng diện tích dong riềng. Ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các địa phương tổ chức cho người dân đăng ký thực hiện và đồng thời giao chỉ tiêu cho từng xã, thị trấn.

Theo kế hoạch, năm 2012, toàn huyện thực hiện 60ha dong riềng; năm 2013 thực hiện 50ha; năm 2014 và 2015, mỗi năm thực hiện 45ha. Đối với các hộ đăng ký trồng lần đầu từ 500m2 trở lên, huyện có phương án hỗ trợ 75% giá cây giống. Để thuận lợi cho việc thu mua và sơ chế sản phẩm sau thu hoạch, tại các xã trung tâm có diện tích trồng lớn, công suất phù hợp, trong năm 2012, huyện sẽ hỗ trợ các địa phương 50% giá trị 02 máy chế biến dong riềng.

Hỗ trợ mở rộng chăn nuôi

Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, do chăn nuôi theo hình thức tự phát, số lượng ít, quy mô nhỏ lẻ nên việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi chưa được chú trọng, nguy cơ mắc và lây nhiễm dịch bệnh cao, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất và hiệu quả kinh tế.

Nhằm khuyến khích người dân chăn nuôi theo hướng tập trung, chú trọng chất lượng đàn gia súc, gia cầm, căn cứ trên khả năng và nhu cầu phát triển sản xuất của mỗi địa phương, huyện Chợ Đồn đã xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể đối với mô hình chăn nuôi lợn nái và mô hình gà thả đồi trong các năm từ 2012 đến 2014.

Mô hình lợn nái sẽ được nhân rộng trên địa bàn huyện

Đối với mô hình lợn nái, trong 3 năm, huyện có chủ trương thực hiện mô hình chăn nuôi tại một số xã và thị trấn, từng bước mở rộng đến 100% xã trong huyện với quy mô 100 con/năm, trung bình 10 – 15 con/xã. Các hộ dân nuôi từ 3 con trở lên được hỗ trợ 1 lần 75% kinh phí mua con giống và kinh phí xây dựng chuồng trại tương đương 500.000 đồng/con.

Riêng với mô hình gà thả đồi, huyện chỉ chủ trương hỗ trợ trong năm 2012 tại 20 hộ dân thuộc một số địa bàn: Thị trấn Bằng Lũng (05 hộ), Ngọc Phái, Yên Thượng (03hộ/xã); Yên Nhuận (02 hộ); Đại Sảo, Nam Cường, Yên Thịnh, Phương Viên (01 hộ/xã). Các hộ dân chăn nuôi từ 250 con trở lên được hỗ trợ (1 lần) 75% chi phí mua con giống và hỗ trợ thức ăn hỗn hợp 0,5kg/con trong 2 tháng đầu.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn, việc hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất đối với một số cây trồng, vật nuôi trong thời gian tới sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng; góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế của người dân. Bên cạnh đó, khi các chính sách hỗ trợ được triển khai thực hiện tại các địa phương sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động nông thôn, từng bước góp phần vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới của địa phương. Dự tính, nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển trồng trọt, chăn nuôi trong cả giai đoạn 2012 – 2015 của toàn huyện là hơn 3,7 tỷ đồng.

Để chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được thực hiện hiệu quả, trong thời gian tới, Ngành Nông nghiệp huyện sẽ phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn cụ thể hóa kế hoạch thực hiện từng năm và kịp thời tham mưu, đề xuất cho chính quyền địa phương các giải pháp thực hiện. Ngoài ra, sự vào cuộc của các đoàn thể, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên trong tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển sản xuất cũng là giải pháp quan trọng được đẩy mạnh trong thời gian tới…/.

Bài trướcHiệu quả từ mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo và sinh sản
Bài tiếp theoChợ Đồn: Kết quả Cuộc vận động “Xe đạp giúp bạn đến trường ”