Chợ Đồn tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính

Có mặt tại trụ sở UBND thị trấn Bằng Lũng, nhận thấy Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC so với trước đây đã được bố trí khoa học hơn, cơ sở vật chất, trang thiết bị được trang bị khá hoàn thiện, phòng thoáng mát, sạch đẹp, các thủ tục được niêm yết công khai để để người dân tra cứu, tìm hiểu. Khu vực Tiếp nhận và Trả kết quả được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính có kết nối mạng. Ông Hoàng Hữu Nhuận, Chủ tịch UBND thị trấn Bằng Lũng cho biết thêm: Chúng tôi đã chủ động khắc phục khó khăn về kinh phí để từng bước đầu tư xây dựng phòng làm việc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từng bước hiện đại, vận hành giải quyết liên thông TTHC thuộc các lĩnh vực Tư pháp, Đất đai, Thương binh và xã hội… Ngoài ra, cũng thường xuyên nhắc nhở, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của công chức Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả đối người dân khi đến giao dịch. Qua đó, năm 2020 thị trấn Bằng Lũng là một trong 5 đơn vị của huyện Chợ Đồn được UBND huyện đánh giá xếp loại xuất sắc về thực hiện các chỉ số cải cách hành chính khối các xã, thị trấn.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND thị trấn Bằng Lũng được đầu tư đồng bộ

thuận lợi hơn trong việc giải quyết TTHC cho người dân đến giao dịch.

Khác với thị trấn Bằng Lũng, xã Đồng Lạc là đơn vị đứng trị trí cuối cùng của huyện trong bảng phân loại xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Khắc phục những yếu kém và những khó khăn trong quá trình thực hiện CCHC trước đây. Bắt đầu bước vào năm 2021, UBND xã Đồng Lạc đã ban hành kế hoạch CCHC, trong kế hoạch xây dựng các mục tiêu phấn đấu cụ thể. Trước hết UBND xã tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ công việc chuyên môn cho 100% cán bộ, công chức; đầu tư, thiết kế phòng làm việc cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đảm bảo thuận lợi trong giải quyết TTHC cho nhân dân. Chỉ đạo công chức chuyên môn phải giải quyết TTHC cho người dân nhanh, gọn không để người dân và doanh nghiệp phải chờ lâu. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc cho biết: Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, chúng tôi cũng thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức phải nâng cao trình độ công nghệ thông tin (CNTT), thành thạo máy vi tính, xử lý công việc được trên mạng Internet. UBND xã đã cử 04 công chức trực Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết kết quả, đảm bảo người dân được giải quyết công việc thuận lợi. Từ sự quyết liệt trong thực hiện các giải pháp CCHC, 6 tháng đầu năm 2021 CCHC của xã đã có nhiều cải thiện. 

Là huyện còn nhiều khó khăn về phát triển kinh tế – xã hội, tuy nhiên xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Vì vậy, UBND huyện Chợ Đồn đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cân đối ưu tiên nguồn kinh phí đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng CNTT như: trang bị máy tính hiện đại, thiết bị kết nối mạng nội bộ, mạng Internet; đảm bảo có đủ máy tính, các thiết bị cho cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu triển khai ứng dụng và phát triển CNTT; trang bị Hệ thống tường lửa cho các hệ thống mạng LAN để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Ngoài ra, UBND huyện cũng mở rộng, cải tạo phòng làm việc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện, chỉ đạo công chức chuyên môn trực giải quyết TTHC cho người dân đến giao dịch; Đầu tư, nâng cấp, trang bị hiện đại như: Hệ thống tra cứu điện tử, máy tính, máy photo, máy scan phục vụ nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết các TTHC; các hồ sơ yêu cầu giải quyết các TTHC đều được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cập nhật và quản lý trên phần mềm Một cửa điện tử. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện đã tiếp nhận và giải quyết 603 hồ sơ (trong đó có 369 hồ sơ liên thông, 34 hồ sơ tiếp nhận online, 200 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp); đã giải quyết và trả kết quả 414 hồ sơ, còn 59 hồ sơ đang trong hạn xử lý. So với cùng kỳ năm 2020 số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC tăng ( 6 tháng đầu năm 2020, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện đã tiếp nhận và giải quyết được trên 330 hồ sơ)

Đến nay, Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai liên thông đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã, đang tiếp tục triển khai đến các trường học. 100% chứng thư số chuyên dùng đã được cấp cho đơn vị và cá nhân lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, các đơn vị đoàn thể huyện và các xã, thị trấn, các đơn vị trường học, trạm y tế trên địa bàn toàn huyện với tổng số 405 chứng thư số, đảm bảo thuận tiện trong việc ký ban hành văn bản điện tử;  tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ đạt khoảng 90%. Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống một cửa điện tử, một của điện tử liên thông của huyện đã tiếp nhận 6.021 hồ sơ, trong đó có 44 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến.

Ông Triệu Huy Chung, Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Xác định phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng CNTT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Do đó, những năm qua UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm đến thực hiện công tác CCHC, trong đó yêu cầu công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị nhà nước phải thực hiện xử lý công việc trên môi trường mạng. Để đáp ứng được yêu cầu đó, hàng năm UBND huyện đều tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng CNTT để cập nhật những chương trình, phần mềm mới. Bên cạnh đó, huyện cũng thường xuyên quan tâm, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chỉ đạo công chức, viên chức phải quan tâm xử lý công việc ở Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, hướng đến nền hành chính hiện đại. Giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu đạt 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng;  100% các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ với tỉnh; hệ sinh thái dữ liệu mở được kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia để cung cấp kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế xã hội; 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số. Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, 100% TTHC có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; 50% TTHC của huyện thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết đạt từ 50% trở lên; 100% hồ sơ TTHC được giải quyết thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% đơn vị hành chính cấp xã, trên 80% hộ gia đình. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50% trở lên. Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử huyện đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ./.

Bài trướcThắp hương viếng Đài – Nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/2021
Bài tiếp theoVề việc thực hiện Công văn số 417-CV/BCSĐ ngày 23/7/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện Công văn số 316-CV/TU ngày 22/7/2021 của BTV Tỉnh ủy