Chợ Đồn tiếp tục duy trì và lan tỏa phong trào thi đua dân vận khéo

Những kết quả đạt được từ phong trào dân vận khéo

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 06-ĐA/TU ngày 14/12/ 2017 về nâng cao hiệu quả phong trào dân vận khéo, Huyện ủy Chợ Đồn đã chủ động tuyên truyền, phổ biến quán triệt đến các chi, đảng bộ, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành ,đoàn thể về công tác dân vận và sự cần thiết của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đăng ký, tổ chức thực hiện các mô hình phù hợp, gắn với nhiệm vụ chức năng của tập thể, cá nhân. Sau 3 năm tổ chức thực hiện (từ 2018-2020), phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn huyện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Toàn huyên đã có 808 mô hình  đăng ký, trong đó có 179 mô hình cấp huyện được công nhận, 47 mô hình điển hình. Giai đoạn 2018- 2020, huyện có 01 tập thể được Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen là Hội Nông dân xã Nghĩa Tá; 02 tập thể là chi bộ Nà Duồng, xã Bằng Lãng, Hội Nông dân xã Bằng Phúc và 04 cá nhân được Ban Dân vận tỉnh khen; ngoài ra có 15 tập thể, 9 cá nhân được UBND huyện khen.

 Từ phong trào khéo vận động xây dựng nông thôn mới đã khơi dậy nội lực, huy động sức dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Các mô hình có sự đa dạng, thể hiện ở nhiều lĩnh vực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đời sống Nhân dân. Cụ thể đó là các mô hình khéo trong cải cách thủ tục hành chính, khéo trong vận động an sinh xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự… Đặc biệt thông qua việc đăng ký mô hình dân vận khéo, chất lượng cải cách thủ tục hành chính được nâng lên, tình hình tội phạm một số nơi giảm rõ rệt, dân vận khéo còn giúp người dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Thị Duyên – Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Tá cho biết: Mô hình dân vận khéo vận động cán bộ, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế xen canh Dưa-Lúa nâng cao thu nhập của Hội Nông dân xã Nghĩa Tá đã vinh dự được Ban Dân vận Trung ương công nhận là mô hình dân vận khéo. Để lan tỏa phong trào, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên các tập thể, cá nhân, những người làm tốt công tác vận động, hộ tự nguyện hiến đất, hộ tích cực trong lao động, sản xuất…từ đó góp phần lan tỏa giá trị của phong trào trong đời sống Nhân dân”.Các mô hình có sự đa dạng, thể hiện ở nhiều lĩnh vực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đời sống Nhân dân. Cụ thể đó là các mô hình khéo trong cải cách thủ tục hành chính, khéo trong vận động an sinh xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự… Đặc biệt thông qua việc đăng ký mô hình dân vận khéo, chất lượng cải cách thủ tục hành chính được nâng lên, tình hình tội phạm một số nơi giảm rõ rệt, dân vận khéo còn giúp người dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả.

Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình dân vận khéo

Trên cơ sở các mô hình, điển hình tiêu biểu đã được công nhận ở năm 2020. Ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy, chính quyền các cấp huyện Chợ Đồn tiếp tục tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân đăng ký các mô hình dân vận khéo. Theo đó, toàn huyện có 196 tập thể, 176 cá nhân đã đăng ký thực hiện. Để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân, trọng tâm là đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Công đoàn từ huyện đến cơ sở tổ chức phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, vận động đoàn viên đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn”; Hội Liên hiệp phụ nữ đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội nông dân phát động phong trào thi sản xuất, kinh doanh giỏi; Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động tháng cao điểm chiến dịch hè tình nguyện, xây dựng nông thôn mới; Hội cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ,…

  Ban Dân vận huyện ủy kiểm tra mô hình dân vận khéo đăng ký năm 2021 tại xã Nghĩa Tá.

Đồng chí Ma Thị Na- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Đồn cho biết: Việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo đã được Đảng bộ huyện quán triệt, thực hiện nghiêm túc, coi đó là một nội dung xuyên suốt gắn với Chỉ thị số 05 về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các mô hình đã thật sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Do đó, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua triển khai sâu rộng trong các tổ chức, các ban, ngành và toàn thể Nhân dân.

Phong trào thi đua dân vận khéo ở Chợ Đồn đã có những chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nhất là đời sống kinh tế nông thôn được nâng lên, an ninh quốc phòng được giữ vững. Huyện sẽ tiếp tục duy trì những mô hình dân vận khéo đã có hiệu quả; giới thiệu, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình điển hình dân vận khéo ở thời gian tới.

Bài trướcChợ Đồn phát hiện 01 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại Khu cách ly Trường PTDT Nội trú huyện
Bài tiếp theoCác xã thị trấn tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND, nhiệm kỳ 2021 – 2026