Chợ Đồn tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ năng lực chuyên môn, có lề lối, tác phong làm việc khoa học, thái độ ứng xử chuẩn mực.
 Tính đến hết năm 2021, huyện Chợ Đồn có 70 biên chế công chức, 05 hợp đồng lao động, 893 biên chế viên chức. Nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức cơ bản có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Trong giao tiếp luôn tôn trọng, lắng nghe với người dân, có ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn; tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc,…

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc sẽ tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.
Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm trên vẫn còn tình trạng công chức, viên chức chậm trễ trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một số bộ phận cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện triệt để, còn có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật. Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của một số ít cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự nghiêm túc, chưa phát huy hết vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành. Nguyên nhân chủ yếu là do lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện, chưa có sự kiểm tra, giám sát theo dõi sát sao việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ; vai trò người đứng đầu các cấp, các ngành chưa được phát huy triệt để, việc xử lý vi phạm chưa cương quyết, chưa đủ sức răn đe; công tác tuyên truyền có nơi còn hình thức, chất lượng tuyên truyền chưa cao.
Nhằm tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại huyện. UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 30 /KH-UBND ngày 23/2/2022 về việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hình thành phong cách ứng xử, phương thức làm việc chuẩn mực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.
Để thực hiện hiệu quả Đề án, UBND huyện yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng bản thân; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tiếp cận, thích ứng và tiến tới làm chủ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phù hợp với đặc thù công tác của bản thân. Sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, tập trung trí tuệ, phát huy năng lực, sở trường, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy, tận tâm trong công việc, giải quyết công việc đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu nhiệm vụ. Chấp hành nghiêm quy định của cơ quan, đơn vị về tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ. Trong thực thi nhiệm vụ, phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao,…
Việc chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc sẽ từng bước góp phần nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, kỷ cương, tận tình, thân thiện; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcChợ Đồn sửa đường, trồng hoa hai bên đường Di tích đồi Pù Cọ
Bài tiếp theoNhiều trường đón học sinh trở lại học trực tiếp