Chợ Đồn: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022

Huyện Chợ Đồn đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng cải cách hành chính ( CCHC). Trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng chính quyền điện tử nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Công chức xã Đồng Thắng thực hiện nhệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã.
Năm 2021 và những năm trước đó huyện Chợ Đồn là một trong những địa phương của tỉnh Bắc Kạn thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, thông qua việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính công, tiếp tục thực hiện “3 giảm” (giảm thời gian, giảm chi phí, giảm TTHC); hoạt động xây dựng chính quyền điện tử, CCHC trong phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành,…Cụ thể như duy trì hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện tại 6 quầy giao dịch giải quyết TTHC của huyện; 02 quầy giao dịch giải quyết TTHC của Bảo hiểm xã hội huyện; 03 quầy giao dịch giải quyết TTHC của Công an huyện và tại bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn. Bố trí công chức, viên chức đúng vị trí việc làm sau; nâng tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã biết sử dụng và sử dụng thành thạo máy tính trong công tác chuyên môn đạt 98%; tăng cường tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính qua hình thức trực tuyến, năm 2021 qua  hệ thống một cửa điện tử, một của điện tử liên thông của huyện đã tiếp nhận 13.000 hồ sơ, trong đó có 363 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm 2021 về kết quả xếp loại, phân hạng Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn đạt điểm thấp so với năm 2020 ( năm 2021 có 4 xã đạt tốt, 16 xã đạt khá, trong khi đó năm 2020 có 5 xã, thị trấn đạt xuất sắc, 15 xã đạt tốt ).  Như vậy, công tác CCHC của huyện thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực song ở các xã, thị trấn lại tụt bậc trong bảng xếp hạng. Điều này đòi hỏi năm 2022 huyện Chợ Đồn cần phải đưa ra các giải pháp để cải thiện Chỉ số CCHC, tiếp tục nâng cao chất lượng CCHC.
Một trong những giải pháp mà huyện Chợ Đồn đề ra trong năm 2022, đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, trong đó, chú trọng tuyên truyền các văn bản, kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện về thực hiện CCHC. Tuyên truyền thông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn; Hệ thống phát thanh của huyện, xã; các trang, nhóm zalo, Fanpage,…; lồng ghép tuyên truyền CCHC với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;…
Bệnh cạnh đó, duy trì nền nếp và kiểm soát chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử với công dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn; sử dụng và khai thác hiệu quả Phần mềm quản lý văn bản; chữ ký số, thư công vụ,.. Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bằng hình thức thiết thực và thích hợp; Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường thực hiện về chuyển đổi số. Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 3, 4; nâng cấp hệ thống hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã…
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcChủ tịch UBND huyện khen thưởng đột xuất cán bộ, chiến sỹ Công an huyện phá thành công vụ án đánh bạc trái phép tại thôn Bản He, xã Xuân Lạc
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 28 tháng 2 năm 2022