Chợ Đồn tích cực tuyên truyền công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

 Cán bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng chuyên mục,

nội dung tuyên truyền về bầu cử.

Để cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra thành công, Ủy ban bầu cử huyện đã chú trọng tới công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử. Theo đó, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử huyện đã giao Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử xây dựng kế hoạch sát với thực tế ở địa phương. Kế hoạch tuyên truyền được Phòng Văn hóa -Thông tin phối hợp Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện, các xã, thị trấn thực hiện thường xuyên, chia thành 3 đợt tuyên truyền cao điểm nhằm bảo đảm các thông tin được truyền tải tới người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện đã xây dựng  các tin bài, chuyên mục về hoạt động hướng tới bầu cử để truyền tải những thông tin về bầu cử, những điểm mới của cuộc bầu cử lần này tới người dân qua hệ thống loa truyền thanh tại trung tâm huyện và các xã. Tăng cường  cập nhật các văn bản, tin hoạt động liên quan đến công tác bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử của huyện  tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị cập nhật thông tin. Đẩy mạnh việc hỗ trợ các xã, thị trấn sửa chữa, cải tạo hệ thống truyền thanh cơ sở. Tăng cường tuyên truyền bằng xe lưu động, tuyên truyền  cổ động trực quan bằng Panô, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, băng rôn tuyên truyền…tại các trục đường chính, khu vực trung tâm tại các địa phương. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chú trọng tới khu vực bầu cử ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ít người. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng đang được các tổ chức, đoàn thể của huyện và các địa phương đẩy mạnh giúp người dân hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, tài để đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, công tác tuyên truyền đang góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Chợ Đồn nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; nắm vững nội dung chủ yếu các văn bản của Đảng, Nhà nước về tổ chức cuộc bầu cử qua đó động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia cuộc bầu cử Đai biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Bài trướcCác địa phương hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần 2
Bài tiếp theoỦy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tập huấn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026