Chợ Đồn tích cực triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ VI năm 2021

 Thi Kéo co – Môn thể thao truyền thống thu hút số lượng lớn vận động viên tham gia

tại Đại hội TDTT huyện Chợ Đồn lần thứ V năm 2017.

Theo kế hoạch,  Đại hội TDTT huyện Chợ Đồn lần thứ VI năm 2021 tổ chức thi đấu 14 môn, gồm: Việt dã, Bóng chuyền da, Bóng bàn, Cờ tướng, Bóng đá, Bóng chuyền hơi, Điền kinh, Cầu lông, Đá cầu, Quần vợt, Bắn nỏ, Kéo co, Đẩy gậy, Tung còn. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập một đoàn Vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao theo quy định của Điều lệ. Hiện nay, các xã thị trấn đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ cho việc tổ chức Đại hội cơ sở sẽ diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021  trong đó tại đại hội cấp cơ sở tối thiểu sẽ tổ chức thi đấu  từ  5 môn trở lên, UBND huyện đã chọn xã Yên Phong là đơn vị tổ chức đại hội điểm dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 1 năm 2021 này. Đại hội TDTT  cấp huyện sẽ được tổ chức từ tháng 3/2021 đến tháng 7/2021 và chia thành hai giai đoạn gồm: Giai đoạn I thi đấu 7 môn thể thao trước khai mạc Đại hội và giai đoạn II thi đấu 7 môn trong Đại hội. Đối với đại hội cấp huyện, Ban chỉ đạo Đại hội đã ban hành điều lệ đại hội,  phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban giúp viêc ban tổ chức đại hội để chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ, trang trí, khánh tiết… cho việc thi đấu các môn thể thao theo kế hoạch.

 Chạy Việt Dã – Môn thể thao rèn luyện sức khỏe của các vận động viên trẻ tuổi

tại Đại hội TDTT huyện Chợ Đồn lần thứ V năm 2017

Với Đại hội TDTT lần này, UBND huyện yêu cầu các cấp trong huyện cần tổ chức trong tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, đúng luật và điều lệ gắn với việc đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi người tham gia. Việc tổ chức đại hội cần phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và mức độ phát triển TDTT của từng địa phương gắn liền với các hoạt động văn hóa để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương./.       

Bài trướcTòa án nhân dân huyện xét xử vụ án “ Hủy hoại rừng”
Bài tiếp theoCấp gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng