Chợ Đồn tích cực chuẩn bị đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử

 

 Ủy ban bầu cử thị trấn đang hoàn thiện thẻ cử tri để chuyển tới từng tổ bầu cử. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử huyện, các địa phương đã chủ động rà soát, lựa chọn 132 địa điểm bỏ phiếu đảm bảo phù hợp, thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử như nhà họp thôn, nhà văn hóa thôn, trường học, nhà dân… Chuẩn bị bảng niêm yết danh sách cử tri; bảng niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; chuẩn bị 132 hòm phiếu chính, 29 hòm phiếu phụ; in ấn, niêm yết danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp tại các khu vực bỏ phiếu. Hiện nay huyện đã tiếp nhận các hòm phiếu cho các điểm bầu cử, tiếp nhận dấu của Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã để thực hiện nhiệm vụ đồng thời đăng ký dấu của các Tổ bầu cử và dấu “Đã bỏ phiếu” với Ủy ban bầu cử tỉnh.

Tại thị trấn Bằng Lũng, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Thị trấn Bằng Lũng có trên 4900 cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu cử tại 8 khu vực bỏ phiếu. Đồng chí Hoàng Hữu Nhuận, Chủ tịch UBND Thị trấn Bằng Lũng cho biết: “Ủy ban bầu cử  thị trấn đã chuẩn bị đủ 8 hòm phiếu chính tại các điểm bỏ phiếu; 5 hòm phiếu phụ dành cho những người không đủ sức khỏe để đi đến địa điểm bỏ phiếu được thì sẽ đưa hòm phiếu phụ đến tận hộ gia đình phục vụ người dân bỏ phiếu. Chuẩn bị đầy đủ ảnh, tượng Bác Hồ; cờ Tổ quốc; tiếp nhận thẻ cử tri, phiếu bầu để chuẩn bị cấp phát cho các tổ bầu cử. Hiện tiểu ban tuyên truyền và các thôn tổ đang đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và tuyên truyền trực quan tại khu vực trụ sở UBND, trên các trục đường chính nội thị, tại các khu vực bỏ phiếu để nhân dân biết, đi bầu cử đông đủ.”

  Các hòm phiếu đã được Ủy ban bầu cử huyện chuyển

đến các địa phương để chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Phòng Nội vụ huyện, cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử huyện  Chợ Đồn cho biết: Hiện Phòng đã và đang tiếp nhận và cấp phát các loại tài liệu, vật dụng phục vụ công tác bầu cử đến các ủy ban bầu cử, ban bầu cử và tổ bầu cử; Ủy ban bầu cử cấp xã, các tổ bầu cử đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để cấp phát thẻ cử tri, phiếu bầu, chuẩn bị các điều kiện tại khu vực bỏ phiếu như bảng nội quy điểm bỏ phiếu, trang trí phòng bỏ phiếu theo hướng dẫn chung của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Đến thời điểm này, các điều kiện cơ sở vật chất chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp tại huyện Chợ Đồn cơ bản đáp ứng yêu cầu trên tinh thần tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để ngày bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật. Thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, vì vậy ủy ban bầu cử các cấp trong huyện đang tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc; làm tốt công tác tuyên truyền; chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bài trướcBan chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tại Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức các hội nghị ứng cử viên tiếp xúc cử tri đảm bảo dân chủ, công khai trong vận động bầu cử