Chợ Đồn tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn lần thứ III năm 2019

Thời điểm này, huyện đã thành lập các Tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban  Nhân sự – Thi đua khen thưởng, Nội dung, Tuyên truyền – Văn nghệ – Khánh tiết, Hậu cần – Lễ tân và Tiểu ban An ninh). Công tác xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết trình Đại hội cũng được Ban chỉ đạo Đại hội quan tâm chuẩn bị, đảm bảo đánh giá toàn diện các mặt công tác phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của huyện trong 5 giai đoạn 2014-2019. Công tác tuyên truyền cũng đang được huyện tích cực thực hiện như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, pa nô tuyên truyền,…

Đến nay, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc đã và đang khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số dự kiến đại biểu chính thức là 150 người là người dân tộc thiểu số, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng đại diện cho các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn lần thứ III năm 2019 nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc thiểu số từ năm 2014 đến nay, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và định hướng trong thời gian tới. Khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế. Đây cũng sẽ là ngày hội lớn của các dân tộc trong huyện là dịp để biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Đại hội Đại biểu Dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn  lần thứ III năm 2019 sẽ thành công tốt đẹp./.

 

Bài trướcChợ Đồn triển khai phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Bài tiếp theoChợ Đồn xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, gắn kết tiêu thụ sản phẩm.