Chợ Đồn: Tích cực chuẩn bị cho bầu cử và đẩy mạnh xây dựng mô hình kinh tế tập thể

 

 
Đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn, trong quý I năm 2016, cấp ủy huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo theo kế hoạch, cụ thể: Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuân năm 2016. Tiến độ gieo cấy các loại cây trồng chính vụ xuân đảm bảo đạt diện tích và đúng khung thời vụ. Diện tích gieo cấy lúa được 1.860ha, đạt 100% kế hoạch, cây ngô được 1.260ha, đạt 90% kế hoạch. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 3 tháng năm 2016 được hơn 48,4 tỷ đồng, đạt 78,76% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao được hơn 32,6 tỷ đồng, đạt 61,51% kế hoạch. Cơ quan chức năng thẩm định được 121 hồ sơ với tổng diện tích trên 336.224m2 để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản được 16 lượt, tịch thu 13.095kg quặng không rõ nguồn gốc. Mở 02 lớp học tập lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng với 94 học viên tham gia, 01 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 55 học viên tham gia…

Quý II năm 2016, huyện xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân. Tiếp tục đôn đốc thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, văn hóa, xã hội. Tập trung chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nông văn Chí- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới địa phương cần tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi. Tăng cường quản lý về đất đai, quản lý về môi trường, từng bước giải quyết vấn đề rác thải ở khu vực nông thôn. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cần lựa chọn thôn để thực hiện điểm. Đối với phát triển kinh tế mô hình tập thể, hợp tác xã đồng chí đề nghị huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết về xây dựng hợp tác xã kiểu mới hoạt động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua. Tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền…

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn đã thảo luận và thông qua 02 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại tại huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2016 – 2020./.

Bài trướcPhó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn khắc phục nhanh hậu quả do mưa to, gió lốc