Chợ Đồn thực hiện tốt công tác phòng chống trồng cây có chứa chất ma túy

 Công an xã Tân Lập lồng ghép tuyên truyền đến đối tượng phụ nữ về

giáo dục phòng chống ma túy (Nguồn ảnh: Triệu Văn Kiềm)

Trong  năm 2020, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn huyện. Công tác phòng, chống ma túy nói chung và công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy nói riêng được Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chức năng, lực lượng Công an chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành của địa phương về công tác phòng chống trồng cây có chứa chất ma túy, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy trên địa bàn huyện. Công an huyện đã tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn, chủ động phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan thường xuyên rà soát, nắm tình hình về tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn. Qua đó đã đạt được những kết quả: Trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy. UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác ngăn chặn, xóa bỏ việc trồng cây có chứa chất ma túy; Tuyên truyền người dân tự giác xóa bỏ và hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện, xóa bỏ diện tích tái trồng cây có chứa chất ma túy; Chỉ đạo Công an huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống ma túy trong việc nhận biết các loại cây có chứa chất ma túy (cây thuốc phiện, cây cần xa, cây coca…), các quy định của pháp luật về nghiêm cấm trồng trái phép cây có chứa chất ma túy, trách nhiệm hỗ trợ cơ quan chức năng, phát hiện, xóa bỏ diện tích tái trồng cây có chứa chất ma túy; Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chức năng, tổ chức Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 195/228 thôn, tổ của huyện với 10.060 người tham gia. Tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng qua đó ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn huyện được nâng cao. Đến nay, không có vụ vi phạm nào về trồng cây chứa chất ma túy trên địa bàn huyện, không có số lượng cây chứa chất ma túy bị thu giữ, tiêu hủy nên không có đối tượng vi phạm bị xử phạt.

Bên cạnh đó, UBND huyện lồng ghép Chương trình xóa bỏ thay thế cây trồng có chứa chất ma túy với các Chương trình dự án với các Chương trình phát triển kinh tế – xã hội đang thực hiện tại địa phương. Duy trì thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình Chương trình mục tiêu trên địa bàn hướng dẫn người dân ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; đôn đốc UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, đề xuất xây dựng, thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương trên cơ sở xác định, lựa chọn loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, có thế mạnh để phát triển giúp nhân dân ổn định, tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống và yên tâm sản xuất, góp phần ổn định tình hình kinh tế – chính trị – xã hội, ngăn chặn, xóa bỏ việc trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.

Để thực hiện có hiệu quả việc phòng chống trồng cây có chứa chất ma túy rất cần phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ tác hại của việc tái trồng cây thuốc phiện, nhất là tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, những nơi có nguy cơ tiềm ẩn trồng cây có chứa chất ma túy; tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, chú trọng công tác vận động quần chúng kịp thời phát hiện, tố giác những người trồng cây có chứa chất ma tuý cho chính quyền địa phương để ngăn chặn, xử lý. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đưa các giống cây trồng, vật nuôi thay thế, tạo nên những mô hình kinh tế có tính bền vững, lâu dài và mang lại hiệu quả cao, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh trong nhân dân./.

Bài trướcĐại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoGặp mặt nói chuyện chuyên đề về phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới