Chợ Đồn thực hiện tiết kiệm chi để bổ sung nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19

 Tính đến 30/9 huyện đã chi trên 100 triệu đồng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid -19 tại

Chốt kiểm soát phòng dịch Covid -19 xã Bình Trung.

Theo đó ngay từ đầu năm, Phòng tài chính kế hoạch đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ chi thường xuyên phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả  trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương

quản lý kiểm soát chi chặt chẽ, bảo đảm đúng mục tiêu chuẩn, định mức chế độ quy định, tiết kiệm chi tiêu, thực hiện cắt giảm, tạm dừng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết trong năm 2021 để tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Theo báo cáo của UBND huyện, trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã  triển khai hoạt động cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách được 4 tỷ 126 triệu đồng bổ sung vào nguồn dự phòng ngân sách của huyện trong đó đã chi 1 tỷ 189 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid -19.        

Hiện nay, cả nước đang tập trung ưu tiên số một cho nhiệm vụ chống dịch. Kiểm soát dịch bệnh tốt thì mới phát triển được kinh tế-xã hội; vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế để có thêm nguồn lực chống dịch. Để góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, bên cạnh việc  chỉ đạo các cơ quan đơn vị và địa phương  kiểm soát tốt dịch bệnh, chi trả kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến dịch Covid-19, huyện Chợ Đồn đề ra các giải pháp điều hành hiệu quả dự toán tài chính ngân sách nhà nước và đặt ra mục tiêu giữ vững cân đối ngân sách nhà nước trong năm 2021 trong tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp. Tiếp tục tham mưu điều hành ngân sách linh hoạt, chủ động, tích cực, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp, chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi; quản lý chặt chẽ, chi trong phạm vi dự toán được giao. Bảo đảm các nhiệm vụ chi về lương, phụ cấp, chi cho con người, chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành theo dự toán được giao; rà soát bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là chế độ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Với việc chủ động, kịp thời cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên giúp các cơ quan đơn vị và các địa phương sẵn sàng, chủ động nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 , xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn./.

Bài trướcChợ Đồn triển khai tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 diện rộng
Bài tiếp theoBan đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện sơ kết 9 tháng đầu năm 2021