Chợ Đồn thực hiện sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ

Từ tháng 7 năm 2020 đến nay như đã thành thói quen, vào sáng thứ hai đầu tuần của mỗi tháng, Đảng bộ xã Yên Thượng lại tổ chức sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã hát vang bài hát Tiến quân ca, thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, Tại mỗi tháng sinh hoạt, Thường trực Đảng ủy xã đều chuẩn bị đủ các nội dung như: kể một câu chuyện ngắn về tấm gương về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Trên cơ sở câu chuyện, liên hệ việc làm của từng cá nhân gắn với nhiệm vụ được giao; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tuần, trong tháng. Ngoài ra, thông tin tình hình thời sự nổi bật của tỉnh, địa phương, trong nước và quốc tế; triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của xã,…

Chị Ma Thị Trầm, Công chức văn hóa – xã hội xã Yên Thượng cho biết: Tham gia các buổi sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần của tháng, bản thân thấy rất ý nghĩa, qua từng câu chuyện chủ đề về Bác Hồ giúp chị hiểu rõ thêm về tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thấy bản thân cần cố gắng nhiều hơn để học Bác ở tất cả mọi lĩnh vực công việc cũng như đời sống. Các nội dung thông tin thời sự, triển khai nhiệm vụ công tác cũng kịp thời giúp chị được bổ sung kiến thức, nâng cao tinh thần, trách nhiệm làm việc tốt hơn.

 Đảng bộ Khối Đảng hát Quốc ca sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ

Cũng là đơn vị được chọn làm điểm thực hiện sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Đảng bộ Khối Đảng đã duy trì thường xuyên vào thứ hai tuần đầu tiên của mỗi tháng. Trong đợt sinh hoạt của tháng 1 năm 2021, chỉ vẹn vẹn khoảng 30 phút, các đồng chí đảng viên của Đảng bộ đã được nghe thông tin nhanh về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19, thông báo về kết quả xếp loại đảng viên năm 2020. Đối với nhiệm vụ năm 2021, tập trung trung thực hiện hội nghị cán bộ công nhân viên chức, vệ sinh cơ quan sạch, đẹp để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Trong câu chuyện kể về Bác Đảng bộ chọn câu chuyện về tiết kiệm.

Năm 2020, Huyện ủy Chợ Đồn đã chọn các Chi, Đảng bộ làm điểm tổ chức việc sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ đầu tuần gồm: Đảng bộ Khối Đảng, Đảng bộ xã Nghĩa Tá, Đảng bộ xã Yên Thượng và Chi bộ Bản Puổng – Đảng bộ xã Xuân Lạc. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo huyện ủy, qua một thời gian thực hiện các đơn vị trên đều duy trì tốt việc sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần của tháng, cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt đều với tinh thần nghiêm túc, hào hứng, coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, bổ ích để tiếp tục trau dồi kiến thức phục vụ nhiệm vụ công tác chuyên môn. Đối với Đảng ủy các xã, đều có sự chuẩn bị kỹ về các chủ đề sinh hoạt, nội dung ngắn gọn, trọng tâm công việc sẽ triển khai, không làm mất nhiều thời gian làm việc của cán bộ, đảng viên.

Theo kế hoạch, Huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục triển khai hình thức sinh hoạt này ở tất cả các cơ quan, đơn vị các Chi, Đảng bộ trong toàn huyện nhằm góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, tạo sức  lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tích cực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, diễn đạt, cập nhật, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả “Nếp sống văn hóa công sở”.

Bài trướcChợ Đồn hoàn thành rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025
Bài tiếp theoCác cấp chính quyền và nhân dân huyện Chợ Đồn chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi