Chợ Đồn thực hiện hiệu quả chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

 Các điểm giao dịch tại xã, thị trấn thúc đẩy hoạt động tín dụng chính sách

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, nhất là về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc tại điểm giao dịch xã. Mỗi xã, thị trấn bố trí một điểm giao dịch thực hiện các nghiệp vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm… phục vụ các đối tượng ngay tại xã vào một ngày cố định trong tháng. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, lãi suất ưu đãi đã khiến hoạt động tín dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Sau 5 năm thực hiện chỉ thị 40 – CT/ TW,  doanh số các nguồn vốn cho vay tại Ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 472 tỷ đồng với 15.284 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Từ nguồn vốn được vay đã giúp 16 13 hộ thoát nghèo, 898 lao động được tạo việc làm trong đó có 338 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài, 1666 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn  được vay vốn, đầu tư xây dựng 4737 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ cho 74 hộ nghèo vay vốn để  sửa chữa, xây dựng nhà ở thoát khỏi cảnh nhà cửa dột nát, tạm bợ….

Thông qua việc tổ chức có hiệu quả các chương trình tín dụng  chính sách đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn theo tiêu chuẩn đơn chiều từ 25.94% năm 2010 xuống còn 7,97% năm 2015 và theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều từ  20,58% năm 2015 xuống còn  16,48% năm 2018. 

Bài trướcTập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Bài tiếp theoHội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.”