Chợ Đồn thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai

 Công tác quản lý đất đai luôn được huyện quan tâm triển khai thực hiện

Đến nay, tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện là 125 nghìn 557 giấy chứng nhận với tổng diện tích đã cấp 44 nghìn 817,75 ha. Tỷ lệ giấy chứng nhận đã cấp đạt 94,01%. Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020; chỉ đạo tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình cá nhân không lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất đã thu hồi giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án; rà soát, lập danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch; rà soát, thống kê các công trình, dự án có thu hồi đất mà người dân thực hiện hiến đất để xây dựng công trình, dự án trên địa bàn huyện; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện.

Năm 2020, Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Phòng tài nguyên và môi trường huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân được 99 thửa đất cho 66 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 263 nghìn 761,5 mét vuông. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tăng diện tích cho 06 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 6.662,2 m2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo bản án cho 02 cá nhân gồm với 05 thửa đất tại xã Bình Trung và thị trấn Bằng Lũng, với tổng diện tích 58.617,0 m2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1:10.000 xã Yên Mỹ, Yên Nhuận (nay là xã Yên Phong)được 615 thửa đất rừng sản xuất cho 344 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 3.815.749,9 m2. Cấpchuyển  mục đích sử dụng đất được 45 thửa đất cho 40 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích chuyển mục đích là 14 nghìn 035,1 mét vuông…Tiếp tục thực hiện hạng mục, đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất, hoàn chỉnh hồ sơ địa chínhcập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai thuộc dự án…Thực hiện tốt và kịp thời công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất.

Về công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chợ Đồn. Thực hiện theo quy định của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Phòng tài nguyên và môi trường huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt dự toán Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chợ Đồn và lựa chọn đơn vị tư vấn có đầy đủ chức năng và đáp ứng các điều kiện để thực hiện hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo theo quy định.

 Diện mạo Thị trấn Bằng Lũng đang đổi thay từng ngày, đẹp hơn, khang trang hơn nhờ

có sự quy hoạch sử dụng đất cụ thể theo đúng lộ trình

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý đất đai trên địa bàn huyện còn bộc lộ một số hạn chế như: Một số địa phương còn để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật về đất đai nhưng chậm được khắc phục, công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý còn bị động như: Tình trạng lấn, chiếm đất, tự ý san gạt, tạo mặt bằng làm đất ở, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông và các công trình chuyên dùng trên đất đã có thông báo thu hồi đất, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn chậm gây bức xúc trong Nhân dân… Công tác thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất chưa thường xuyên; xử lý, giải quyết một số vụ việc kéo dài; một số địa phương chưa chủ động giải quyết theo trách nhiệm, thẩm quyền của mình…Công tác theo dõi biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính thực hiện chưa thường xuyên, chưa thực hiện nghiêm quy định về cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hàng năm, Ủy ban Nhân dân huyện đều ban hành các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý đất đai. Tuy nhiên, việc chuyển biến còn chậm, một số địa phương không thực hiện chế độ báo cáo theo chỉ đạo, hoặc báo cáo có nội dung chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự coi trọng công tác quản lý đất đai, chưa coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Ủy ban Nhân dân cấp xã trong quản lý, tổ chức thực hiện, xử lý các trường hợp cụ thể còn lúng túng, chưa có giải pháp tích cực. Mặt khác chính sách pháp luật về đất đai thay đổi qua nhiều thời kỳ, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của một số cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân còn hạn chế, một số công chức thực hiện nhiệm vụtrong lĩnh vực quản lý đất đai còn thiếu trách nhiệm, trình độ, năng lực yếu kém, đặc biệt là cán bộ địa chính cấp xã. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, phát huy tiềm năng đất đa, UBND huyện  yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. Về công tác tuyên truyền, tiếp tục tập trung tuyền truyền đến tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân các tầng lớp Nhân dân về Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả.Thực hiện thống nhất các quy hoạch, kế hoạch đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận đất đai, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn huyện. Trong quá trình thực hiện, phải làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.  Phát hiện kịp thời, xử lý triệt để các vi phạm phát sinh và xử lý dứt điểm các vi phạm đã phát hiện còn tồn tại từ trước đến nay.

Đặc biệt đối với đảng viên, cán bộ, công chức phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai. Đối với các trường hợp vi phạm còn tồn tại từ trước đến nay, mà trong đó người sử dụng đất (đảng viên, cán bộ, công chức) cần phải là người đi đầu trong việc thực hiện khắc phục, xử lý triệt để các vi phạm. Để phấn đấu đến hết năm 2023 cơ bản thực hiện xử lý xong các trường hợp vi phạm, vướng mắc còn tồn, chưa được giải quyết dứt điểm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn, chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông và các công trình chuyên dùng đã có Quyết định thu hồi đất…Ngăn chặn kịp thời, xử lý triệt để các hành vi vi phạm ngay từ khi xảy ra, không để tình trạng vi phạm kéo dài không được giải quyết gây bức xúc trong Nhân dân./.

Bài trướcHội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2021 -2026
Bài tiếp theoGiám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Nam A, Nam B