Chợ Đồn thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

  Từ sự đầu tư của Nhà nước, đồng bào Mông xã Bình Trung

đã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Theo đó, từ năm 2014 đến nay, huyện Chợ Đồn đã thực hiện 03 công trình nước sinh hoạt tập trung tại 03 xã gồm Bình Trung, Yên Nhuận, Bản Thi với 140 hộ được hưởng lợi. Với chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất,  huyện đã  hỗ trợ  đất sản xuất với diện tích đất 23,441 ha cho 211 hộ, giải quyết một phần khó khăn về đất sản xuất cho những hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo.

Bên cạnh việc hỗ trợ đất sản xuất, hợp phần hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề bằng hình thức chăn nuôi hoặc mua sắm nông cụ, máy móc cũng đã phát huy hiệu quả, huyện đã thực hiện hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề bằng hình thức hỗ trợ máy nông cụ cho 78 hộ, Cùng với đó, các địa phương cũng đã triển khai hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán phân tán cho 88 hộ.

Với cơ cấu dân tộc thiểu số của huyện chiếm 92,85% tổng dân số, do đó việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của huyện từng bước cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của bà con./.

Bài trướcChợ Đồn xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi
Bài tiếp theoHĐND huyện họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021