Chợ Đồn thu ngân sách đạt 93% kế hoạch

Nhờ tập trung các giải pháp thu ngân sách nên đến ngày 17/11, toàn huyện thu được 108 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm. Tuy nhiên để đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022, huyện Chợ Đồn cần tiếp tục tăng tốc các nguồn thu ở những tháng cuối năm.

Khai thác, chế biến khoáng sản đóng góp tích cực cho nguồn thu Ngân sách Nhà nước của huyện.
Năm 2022, huyện Chợ Đồn được UBND tỉnh, HĐND huyện giao thu ngân sách 116 tỷ đồng. Để đạt chỉ tiêu giao năm 2022, ngay từ những ngày đầu năm, Chi cục thuế huyện Chợ Đồn đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, phân tích, đưa ra những dự báo các khoản thu chính, khoản thu phát sinh. Đôn đốc các đơn vị phát sinh công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thực hiện việc kê khai, nộp thuế bảo đảm theo quy định; phân tích những nhân tố ảnh hưởng, làm tăng giảm số thu ngân sách trên địa bàn. Tăng cường quản lý tốt đối tượng nộp thuế, phí, lệ phí, bảo đảm quản lý 100% đối tượng nộp thuế có địa điểm kinh doanh cố định và đối tượng nộp phí, lệ phí. Thực hiện các biện pháp chống thất thu, quản lý, khai thác có hiệu quả các khoản thu ngân sách phát sinh trên địa bàn, nộp đầy đủ vào NSNN theo quy định.
Thực hiện thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản thu từ đất và các khoản thu khác vào ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước. Triển khai thực hiện quyết liệt việc thực hiện thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp chiếm dụng hoặc giữ lại số tiền thuế phải nộp ngân sách Nhà nước, hạn chế thấp nhất không để phát sinh nợ đọng thuế mới, tổng hợp đầy đủ, kịp thời số thuế nợ đọng, phân tích nợ đọng theo các nguyên nhân, báo cáo UBND huyện hằng tháng để có chỉ đạo kịp thời.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện thu ngân sách huyện cũng gặp nhiều khó khăn, do huyện có nguồn thu từ thuế tài nguyên khoáng sản, phí bảo vệ môi trường chiếm gần 80% trong tổng thu ngân sách năm, trong khi đó năm nay hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn có phần bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhiều đơn vị doanh thu không đạt kế hoạch. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thu ngân sách địa phương, một số đơn vị phải đề nghị việc giãn nộp thuế.
Hiện nay, Chi cục Thuế huyện đã rà soát, thống kê, lập danh sách các đơn vị đã cam kết việc đóng thuế, các nguồn thu trong kế hoạch và thu khác, tiếp tục đôn đốc công tác thu, dự kiến đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2022.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcChợ Đồn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Bài tiếp theoChợ Đồn khẩn trương hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022