Chợ Đồn thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử

 

Thực hiện công tác bầu cử, huyện đã tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát động thi đua trong các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, cải tiến phương thức làm việc phù hợp tình hình mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.Từng cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí  Ma Thị Na, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “Các cấp, các cơ quan, đơn vị , địa phương trong huyện đã đẩy mạnh thi đua thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của người Đại biểu dân cử; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

 Công an huyện tổ chức Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự ngày bầu cử

( Nguồn ảnh Hoàng Lan)

 Theo chị Triệu Thị Hiền, Phó Trưởng phòng Nội vụ thì ngay từ đầu năm phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch số 234/KH-UBND huyện ngày 9/2/2020 về phát động đợt thi đua với chủ đề “Nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”.

Từ đó, các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng thực hiện như: Ngành văn hóa tổ chức tuyên truyền kịp thời và sâu rộng  với nhiều hình thức đa dạng như cổ động trực quan bằng băng rôn, panô, áp phích, đẩy mạnh thông tin về cuộc bầu cử trên Trang thông tin điện tử của huyện; xe phát thanh lưu động hoặc xe cổ động; thông qua hệ thống loa, đài;.. Ngành giáo dục thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 dù trong tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp.  Ngành y tế khắc ghi lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”, thi đua chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, triển khai khai trương “Hòm từ thiện” gây quỹ nhân đạo giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Các cấp Hội phụ nữ thi đua hoàn thành Đại hội phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đẩy mạnh phong trào “5 không 3 sạch”; 100%  các Chi hội tổ chức cho hội viên quyét dọn, vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm, duy trì hiệu quả các con đường tự quản; phát khẩu trang cho người dân để phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng Công an, quân đội tổ chức Lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử với các hoạt động trọng tâm như: đảm bảo giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự trên địa bàn; tích cực bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình các địa phương, nhất là những nơi trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội về công tác bầu cử, vấn đề nhân sự ứng cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tình hình an ninh nông thôn, khiếu kiện, tình hình tôn giáo… để có giải pháp kịp thời giải quyết theo quy định. Các cấp đoàn trên địa bàn tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên về cuộc bầu cử; xây dựng và hoàn thành các công trình thanh niên chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,…

 

 Các cấp Hội phụ nữ thi đua thực hiện cuộc vận động ” 5 không 3 sạch”

Hoạt động thi đua chào mừng bầu cử còn được các địa phương đẩy mạnh triển khai gắn với các phong trào thi đua yêu nước cũng như thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tại các địa phương, đặc biệt các xã Đồng Thắng, xã Yên Thượng phấn đấu thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; xã Phương Viên và thôn Nà Khắt, xã Bằng Lãng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 theo lộ trình huyện đề ra.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân năm 2021. Vì vậy, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong huyện sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, sáng tạo cùng với lòng yêu nước, tích cực thi đua hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; đồng thời, thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

 

 

Bài trướcChợ Đồn triển khai, thực hiện những biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh CoVid-19
Bài tiếp theoỦy ban bầu cử tỉnh, huyện kiểm tra công tác bầu cử tại các xã, thị trấn trước ngày bầu cử